digitalisaatio

Kemiran Mari Zapihian katsoo kohti kameraa.

Digitaaliset palvelut tukevat resurssitehokkuutta 

Energian, veden tai kemikaalien kulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet paperikoneella edellyttävät vakaata ja ennakoitavaa tuotantoprosessia.   ”Paperi- tai kartonkikone on monimutkainen kokonaisuus, jonka ydin on jatkuva muutos.

Henkilö työskentelee Rauman sahan ohjauskeskuksessa isojen tv-ruutujen äärellä.

Tieto työssä Rauman sahalla

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sahalla hyödynnetään konenäköä, tekoälyä ja dataa ja sahataan tukit hyvin nopeasti ilman hukkaa.

Kuvassa Kari Hiekkanen, johtava tutkija Aalto-yliopistosta

Teknologia on mahdollistaja

Digitaalisuus on kansantaloudellisesti heikko tuottavuuden nostaja, sillä teknologia on vain väline, joka on käytössä kaikilla.