Mieshenkilö seisoo sähkön jakeluaseman edessä

Uuden sukupolven ZEE600 SCADA -ohjelmisto ohjaa ja valvoo sähkönjakelua

ABB:n tarjoamat valmiit kirjastot nopeuttavat laiteintegraatiota ja minimoivat virheiden mahdollisuudet toteutusvaiheessa”, kertoo Mats Östergård ABB:stä.

ZEE600 SCADA -ohjelmiston taustalla on perinteikäs itävaltalainen datan keruu- ja visualisointiosaaja COPA-DATA. Järjestelmä on hyvin joustava ja sopii niin pieniin kuin isoihinkin järjestelmiin. Ohjelmiston yhtenä etuna on myös se, että se tarjoaa suuren määrän erilaisia tietoliikenneprotokollia ja rajapintoja muihin järjestelmiin.

ABB:n mukaan ZEE600 SCADA -ohjelmisto on valvonta- ja ohjausjärjestelmä, joka on erikoistunut sähkön jakeluun ja verkkoihin. Koskipa sovellus sähköverkkoyhtiöitä, teollisuutta, uusiutuvaa energiaa, datasenttereitä tai yleistä infraa se tukee näissä eri segmenteissä tarvittavia kirjastoja. ZEE600-tuotteen kehitystyö sähkönjakeluun alkoi prosessi- ja rakennuspuolelta, jossa kirjastot olivat jo valmiina. Nyt ABB on vienyt loppuun myös sähkönjakelun kirjaston. ZEE600 SCADA -ohjelmistossa on normaalit SCADA-ominaisuudet eli sillä voidaan valvoa, hallita ja ohjata sekä koota mittauksia, hälytyksiä ja tapahtumia ja jakaa niitä myös pilveen. Tuotteella on vahva IEC-standardien mukainen ylläpidettävä kyberturvallisuus, joka takaa sen, että järjestelmää voidaan käyttää myös erilaisilla mobiililaitteilla valvomon ulkopuolelta.

”Uudenaikaisessa sähköverkon valvonnassa tieto kulkee tietoliikenneverkossa viimeisimmän IEC61850-standardin mukaisesti. Järjestelmä voi toimia paikallisesti tai vaikka yhdyskäytävänä ylemmän tason järjestelmiin, joita voisivat olla esimerkiksi erilaiset energian hallintajärjestelmät, rakennusautomaatiojärjestelmät tai vaikka siirto- tai jakeluverkkoyhtiöiden pääjärjestelmät”, sanoo Östergård.

ZEE600 SCADA -ohjelmisto nojaa vahvasti digitaalisuuteen, koska kaikissa sen tuotteissa on yhä enemmän kommunikointiominaisuuksia. Tuotteisiin on lisätty älyä syvemmälle lähemmäksi loppukäyttöä. ABB haluaa kerätä tuotedataa ja käsitellä tätä dataa informaatioksi, jotta käyttäjä voi hyödyntää omissa tarpeissaan. 

”Optimoimme kaiken käytön, eikä vain sähkön jakelutasolla, vaan menemme tuotetasolle saakka. Voimme katsoa yksittäistä katkaisijaa pienjännitejakelussa, ohjata sitä sekä hyödyntää sen dataa ennakkohuoltoa ja kunnonvalvontaa varten. Kun data on olemassa, saadaan ennuste tuotteen vaiheesta sen elinkaarella, ja samalla tietoa voidaan hyödyntää käytön ohjauksessa”, Östergård sanoo. 

Järjestelmän luotettavuutta lisää se, että ZEE600 SCADA voidaan liittää kahteen eri lähiverkkoon, eli se pystyy ottamaan dataa kahdesta eri suunnasta. Jos toimitaan hyvin laajalla ja kriittisellä asema-alueella, kommunikaatio kahdennetaan, eli jos toisessa tulee verkkoalueella ongelmia, voidaan kommunikointia jatkaa redundanttisuuden avulla.

ZEE600 SCADA -ohjelmistoa ryhdyttiin esittelemään asiakasympäristössä jo ennen kuin ABB/Hitachi-erkaantuminen tapahtui. 

”Kyseessä on kypsä tuote, joten olemme siirtyneet myyntivaiheeseen ja tehneet tarjouksia muun muassa metsäteollisuudelle. Keräämme kokemuksia. Perinteiset sähkönjakeluverkot eivät ole primäärikohteitamme, mutta teollisuus, rakentaminen ja infra ovat. Digitaalisuuden myötä ABB:llä on mahdollisuus toimia myös uusilla käyttökohdealueilla, kuten uusiutuvan energian segmentillä ja siellä nostamassa sähkönjakelun merkitystä uudelle tasolle”, lupaa Mats Östergård.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat