Tietosuojaseloste

Tämä on Legendium Oy:n (puunvuoro.fi) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. 7.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Legendium Oy
0997402-0
Melkonkatu 28 D
00210 Helsinki
Puh. 010 2291630

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa päätoimittaja Jouni Törrönen, jouni.torronen(at)legendium.fi

3. Rekisterien nimet

 1. Legendium Oy:n kustantaman Puunvuoro-lehden (puunvuoro.fi) tilaajarekisteri.
 2. Puunjalostusinsinöörit ry:n jäsenetuun sisältyvän Puunvuoro-lehden (puunvuoro.fi) tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 • Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, sopimukseen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välillä tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 • tilaustietojen ajantasainen hallinta
 • laskutustietojen ajantasainen hallinta
 • lehden toimittaminen tilaajalle tai saajalle
 • lehden verkkoversion (puunvuoro.fi) kirjautumisen takana olevien sisältöjen tarjoaminen tilaajalle tai tilauksen saajalle
 • lukijakyselyiden toteuttaminen
 • viestintä ja markkinointi
 • verkkoanalytiikan (puunvuoro.fi) analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterien tietosisältö ja tietojen säilyttäminen

 1. Legendium Oy:n julkaiseman Puunvuoro-lehden (puunvuoro.fi) tilaajarekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  • Yrityksen nimi
  • Etunimi ja sukunimi
  • Katuosoite
  • Postinumero ja -paikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tilauksen tyyppi
  • Maksajan laskutustiedot
  • Lehden toimitusosoite
 2. Puunjalostusinsinöörit ry:n jäsenetuun sisältyvän Puunvuoro-lehden (puunvuoro.fi) tilaajarekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  • Sähköpostiosoite
  • Etunimi ja sukunimi
  • Lehden toimitusosoite

Henkilötiedot säilytetään tilaajarekisterissä niin kauan kuin henkilö on Puunjalostusinsinöörit ry:n jäsen ja/tai tilaa lehteä ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Legendium Oy arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Legendium Oy huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Legendium Oy oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöiltä, jotka ovat Puunjalostusinsinöörit ry:n jäseniä ja saavat Puunvuoro-lehden jäsenpalveluna, tiedot saadaan Puunjalostusinsinöörit ry:n jäsenrekisteristä
 • henkilöiltä, jotka ovat tilanneet lehden lehtiagentuurin kautta, tiedot saadaan ko. lehtiagentuurilta
 • henkilöltä itseltään hänen täytettyään ja lähettyään puunvuoro.fi-sivustolla lehden tilauslomakkeen sekä puunvuoro.fi sähköisten palveluiden käyttämisen yhteydessä luovutetuista tiedoista
 • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla puunvuoro.fi verkkopalvelussa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Puunvuoro-lehden tilaajarekistereistä henkilötietoja luovutetaan:

 • Puunvuoro-lehden postituksen järjestämiseen:
  • PunaMusta Oy
 • Puunvuoro.fi -verkkolehden lukuoikeuksien hallintaan:
  • Loopy Oy

Henkilötietoja tai -tietoryhmiä ei anneta käyttöön enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei tämän lisäksi luovuteta muille kolmansille osapuolille ellei kyseessä ole suomalaisen viranomaisen lainvoimainen vaatimus. Käsittelemme tietoja ainoastaan Euroopan unionin (EU:n) ja Euroopan talousalueen (ETA:n) sisällä.

8. Evästeiden käyttö

Legendium Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä (ns. ”cookie”) puunvuoro.fi-verkkopalvelun kehittämiseen, kävijäliikenteen seurantaan ja mahdollisen mainonnan kohdentamiseen. Voit lukea lisää Puunvuoron evästekäytännöistä.

9. Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterit on suojattu ja niiden käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekistereitä ei säilytetä paperitulosteena.

10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla Legendium Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

Legendium Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Legendium Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa esim. markkinointiin. Pyyntö henkilötietojen poistamiseksi tai käytön rajoittamiseksi tulee lähettää sähköpostilla Legendium Oy rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.)

Legendium Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Legendium Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.