Vesivoimalaitos Onjoella ilmasta käsin katsottuna.

Automaatio korvaa manuaalisen joen säännöstelyn 

Automatisoitu joen säännöstelyjärjestelmä tehostaa sähkövoimajärjestelmän tasapainon kannalta elintärkeän säätövoiman tuotantoa. 

PVO-Vesivoima on ottanut käyttöön Honeywellin toimittaman prosessinohjaus- ja optimointiohjelmiston ohjaamaan yhtiön vesivoimalaitoksia Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Uudistuksen yhteydessä yhtiö käynnisti myös jokisäätö­järjestelmän käyttöönoton kaikille Iijoen laitoksille.  

”Jokisäädön käyttöönottoon asti valvomo-operaattorit ohjasivat voimaloita ja vesistöä tuotantosuunnitelman mukaisesti energianhallinta­järjestelmän ja tuotannon suunnit­telun kautta. Voisi sanoa, että olemme ottaneet valtavan harppauksen manuaalisesta lähestymisestä täysin automatisoituun ja optimoituun järjestelmään”, sanoo automaatioasiantuntija Tommi Hansen-Haug PVO-Vesivoimasta. 

”Jokisäätöjärjestemää ohjaavat edelleen tuotantosuunnitelmat, mutta automaatio hallitsee jokea yhtenä kokonaisuutena erillisten tuotantoyksiköiden sijaan. Tavoitteena on saa­vuttaa mahdollisimman täydellinen tuotantoprosessin optimointi.” 

”PVO-Vesivoimalla on nyt käytössään yksi maailman edistyksellisimmistä jokisäätöjärjestelmistä, johon kuuluu eniten laitosyksiköitä maassa”, sanoo Timo Koivunen Honeywellilta. 

Honeywellin mukaan jokisäätöjärjestelmä tunnetaan yleisesti APC-järjestelmänä (Advanced Process Control), joka auttaa säästämään operaattorin resursseja. Järjestelmä ennakoi ja ehdottaa toimintamalleja sekä reagoi automaattisesti. Se ohjaa myös tuotantoprosesseja asetettujen parametrien puitteissa. 

”APC valvoo kaikkia Iijoen varrella sijaitsevia yhtätoista tuotantoyksikköä ja kahtatoista säännöstelypadon tulvaluukkua. Jokaiselle niistä lasketaan oma tehotaso tuotantosuunnitelman ja markkinatilanteen perusteella. Automaattinen säätöjärjestelmä tuo merkittäviä etuja, kun se skaalataan Iijoen sähkön kokonaistuotantoon”, kertoo Tommi Hansen-Haug. 

Ultrakondensaattori Ontojoella 

PVO-Vesivoiman vesivoimaloita operoidaan UPM Energyn valvomosta.  

UPM Energy on merkittävä vesivoiman ja säätövoiman tuottaja, joka on ollut myös mukana PVO-Vesivoiman järjestelmien kehittämisessä. Parhaillaan yhtiö pilotoi ensimmäisenä energiayhtiönä energian varastoimista ultrakondensaattorilla kahden vesivoimalan järjestelmässä Ontojoella Kuhmossa ja Sotkamossa. 

Ultrakondensaattorit ovat sähköstaattisia laitteita, joista saadaan nopeasti purettua tai ladattua suuria määriä energiaa. Yhdistettynä vesivoimalaan ultrakondensaattori pystyy reagoimaan millisekunneissa ja vastaamaan nopeaan tehontarpeeseen ensiminuttien ajan, minkä jälkeen vesivoima ottaa ohjat ja jatkaa sähköjärjestelmän tasapainottamista.  
Kokonaisuutta hallinnoidaan ja optimoidaan Iijoen tapaan APC-ohjausjärjestelmällä, joka hyödyntää digitaalisia toimintoja ja automatiikkaa. 

”Ontojoen kohdalla voidaan ajatella kyseessä olevan eräänlainen jokitase, jota optimoidaan Katerman ja Kallioisen voimaloita hyödyntämällä”, kertoo kehityspäällikkö Juha Haromo UPM Energystä.

Mitä? PVO-Vesivoima on ottanut käyttöön Honeywellin toimittaman prosessinohjaus- ja optimointiohjelmiston ohjaamaan yhtiön vesivoimalaitoksia Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. 
 
Miksi? APC-järjestelmänä (Advanced Process Control) tunnettu jokisäätöjärjestelmä auttaa säästämään operaattorin resursseja. Se myös ennakoi ja ehdottaa toimintamalleja sekä reagoi automaattisesti. 

Uusimmat