Henkilö työskentelee Rauman sahan ohjauskeskuksessa isojen tv-ruutujen äärellä.

Tieto työssä Rauman sahalla

Rauman sahalla automaatio on avainsana. Tukit liikkuvat ja ne sahataan sekä pakataan tuotteina autoihin ilman ihmiskäden kosketusta. Syyskuussa 2022 käynnistynyt laitos on myös maailman ensimmäinen jatkuva­prosessinen saha – tuotanto pyörii 24/7. 

Sairaan nopea sahalinja

Rauman sahan sahausnopeus on jopa 250 metriä minuutissa. 130-metrisen sahalinjan kapasiteetti on jopa yli 40 tukkia minuutissa. Se on kolme kertaa perinteistä linja­nopeutta suurempi. 

Yksittäinen mäntytukki sahataan tuotteiksi reilussa sekunnissa. 

Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Raution mukaan alusta alkaen oli selvää, että Rauman projektin vaatimustaso saavutettaisiin vain tuomalla sahaukseen täysin uutta tekniikkaa. 

”Merkittävin sahalinjaan rakennettu uusi ominaisuus on neljällä teräakselilla yhtaikaisesti suoritettava dx-sahausmenetelmä. Kyseessä on kehittämämme tekniikan ensimmäinen teollinen sovellus”, Rautio huomauttaa. 

Rauman sahan linjastoa suuren tehdashallin sisällä.
Veiston sahatekniikalla tukki sahataan tuotteiksi noin sekunnissa.

Veiston HewSaw-sahatekniikkaa kehitetään jatkuvasti. Yhtiön markkina-alue käsittää kaikkiaan 35 maata.

”Raumalla ei tyydytty yleisessä käytössä olevaan sahalinjojen suorituskykyyn, vaan uusi haluttiin toteuttaa oleellisesti korkeatasoisempana. Tällaisen päätöksen edellytys on pitkäaikainen kumppanuus ja luottamus tilaajan ja toimittajan välillä.”

Raution mukaan mittauslaitetoimittaja Finnos Oy on osajärjestelmätoimittajana Veistolle tärkeä kumppani.  

”Kyllähän me tässä varsin tiiviisti yhteistyössä olemme, sillä jokainen tukki käydään läpi, jotta se voidaan hyödyntää sahauksessa mahdollisimman tarkkaan. Tuotantoteho saavutetaan puolestaan korkeilla linjanopeuksilla.”

”Finnosille kuuluu mittaaminen ja rönt­gaus, meille volyymioptimointi.” 

Dataa hyödyntämässä

Toimitusjohtaja Jere Heikkisen mukaan Finnos Oy:n oma järjestelmä on kehitetty niin, ettei se muodosta tuotannollista pullonkaulaa kovissakaan sahaus­nopeuksissa. 

Finnos valmistaa dataa kerääviä ja hyödyntäviä mittausjärjestelmiä sahausprosessin eri vaiheisiin. Yhteistyö erityisesti Veisto Oy:n kanssa on tiivistä. 

”Tuotamme lisäinformaatiota sahauksen tueksi.”

Metsä Fibreä Heikkinen kiittää rohkeasta teknologisesta etunojasta. 

Puheille maailman moderneimmasta sahasta on katetta. Vastaavaa ei muualla ole.

Heikkisen mukaan Finnos Oy:n laitteistoissa on kyse lopulta jäljitettävyydestä raaka-aineen ja lopputuotteiden välillä. Tätä tietoa voidaan syöttää myös takaisin prosessin alkupäähän.

Jokainen tukki kulkee Rauman sahalla Finnosin laser- ja röntgenlaitteistojen läpi. 

”Tunnemme jokaisen tukkiyksilön ja sen millainen lopputuotteesta tulee.”

Konkreettisina hyötyinä saadaan käyttösuhteen tehostamista, sillä jo lähtöjään sisuksiltaan tutut tukit pystytään hyödyntämään maksimaalisesti. Hävikkiä ei juuri synny. 

Sahaamista tukevan datan kerääminen ja hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi vasta viime aikoina.

”Viisi-kuusi vuotta sitten laskenta­tehot eivät vielä riittäneet suurten datamäärien hyödyntämiseen ja algoritmien riittävään nopeuteen.”

Tukeille väyliä

Nordautomation Oy:n toimitusjohtaja Timo Kuusiston mukaan kasvava kapasiteettitarve on vaikuttanut paljon rakenneratkaisuihin, joita yhtiön toimittamiin tukinlajittelun sekä sahan syöttö- ja kuorenkäsittelylaitteisiin on kehitetty.

Tukkirungot matkaavat eteenpäin sahan kuljettimilla.
Uuden sahan tuotantonopeus toi uusia haasteita myös Nordautomationille, sillä tukit lähes lentävät kuljettimilla.

”Sahalinjan sahausnopeus on parhaimmillaan 250 metriä minuutissa. Nopeus tuo konstruktioihin myös haasteita. Rakenteita on jouduttu vahvistamaan ja esimerkiksi kiihdytyskuljettimia on jouduttu miettimään uusiksi, jotta näissä nopeuksissa saadaan tukit pysymään kuljettimilla rauhallisina.”

Tukinlajittelijan layout on myös normaalista poikkeava. Tyypillisesti lajittelurata on yksi pitkä kuljetinrata, pituuden vaihdellessa 100 –500 metrin välillä. Rauman sahalle suunnitellulla U-mallisella lajitteluradalla tukkeja suistetaan radalta toiselle ja suuntaa käännetään toiselle lajitteluhaaralle.

”Ratkaisulla on pystytty säästämään tilaa ja saatu riittävä määrä lokeroita tukkien lajitteluun.”

Nopeuden ohella sahalla korostuu datan keruu ja sen hyödyntäminen.

”On konenäköä ja kameravalvontaa. Ennakoivaa huoltoa varten kerätään virta­-arvoja taajuusmuuttajilta. Näin pystytään tarkkailemaan laakerien ynnä muiden kulumia”, Kuusisto huomauttaa.

Hänen mukaansa Raumalla otettua teknologialoikkaa seurataan varmasti myös maailmalla.  

”Benchmarkkaus on käynnissä. Ratkaisuja monistetaan jatkossa muuallekin.”

Lastausautomaatiota ja jatkuvaa prosessia 

”Tuotantomielessä muutos oli iso, mutta teknologinen pohja oli jo valmiina pitkän yhteistyömme ansiosta sellu- ja paperiteollisuudessa”, huomauttaa Raumaster Paper Oy:n toimitusjohtaja Pekka Leino.

Rauman saha on Raumaster Paperille uusi ja teknologisesti hyvin kehittynyt toimintaympäristö. Leino nostaa esimerkiksi yhtiön toimittaman autojen lastausjärjestelmän, joka on uutta sahateollisuudessa. 

Lastauksessa ei käytetä enää trukkeja – sahatavara siirtyy pakkaamosta paketoituna rekan kyytiin automatisoidusti, ihmisiä on lähinnä vain rekkojen ratissa. 

”Automaatio on viety huippuunsa. Miehittämätön lastausalue, jossa järjestelmä tietää millainen on seuraava kuormanmuodostus. Eli millainen auto on seuraavana lastausvuorossa”, Leino sanoo. 

Raumalaisen teknologiakonsernin suurin yritys, Raumaster Oy on toimittanut sahalle sivutuotekuljettimet ja uudentyyppisen hakeseulontakonseptin. Esimerkiksi seulonnan erotustehokkuutta voidaan säätää pysäyttämättä prosessia.

Raumaster Oy:n toimitusjohtaja Kari Pasanen huomauttaa, että tärkeä osa Rauman sahan moderniutta on prosessi kokonaisuudessaan. 

”Tuotanto pyörii kolmessa vuorossa 24/7. Kyseessä on maailman ensimmäinen jatkuvatoimintainen sahalaitos. Se asettaa myös kaikelle sahan laitteistolle uudenlaisia luotettavuusvaatimuksia. Meillä on etunamme pitkä kokemus järjestelmiemme käytöstä sellu- ja paperiteollisuudessa, jossa jatkuvan prosessin vaatimat käyttövarmuus ja alhaiset elinkaarikustannukset ovat aina olleet arkipäivää.”

***

Automatisoitu ja tuotantotehokas

Veiston, Finnosin, Nordautomationin ja Raumasterin ohella Rauman sahan laite- ja järjestelmätoimittajiin kuuluvat muun muassa Fin Scan (nykyinen Microtec), C. Gunnarssons Verkstads, Heinolan sahakoneet, Pinja, Roima Intelligence sekä Valon Kone. Sahan perustuksia ovat rakentaneet Skanska ja LM-Suomiset.

  • Rauman saha tuottaa vuodessa noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa.
  • Suomen yli 80 sahan yhteenlaskettu tuotanto on noin 12 miljoonaa kuutiota.
  • Suomen sahatavaran tuotannosta kolme neljäsosaa menee vientiin. Kyseessä on Suomen 5. suurin vientituote.

Teksti: Jaakko Liikanen
Kuvat: Samuli Ahtiainen

Uusimmat