Liikemies pitää tablettia käsissään ja koskettaa yhdellä sormellaan näyttöruutua.

ForestBioFacts – vapauksia ja mahdollisuuksia opetukseen

Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen professori Olli Dahl on ottanut ForestBioFacts-portaalin omakseen.

– Valtavan hyvä portaali opetuksen tukena, hän toteaa. 

Dahl on käsikirjoittanut portaaliin Environmental control and management -teeman. Työn myötä hän huomasi portaaliin hyödyllisyyden niin opettajille kuin oppilaillekin.

– Opettajalle se antaa vapauksia opetukseen, opiskelijoille mahdollisuuksia etsiä, kerrata ja paikata tietoja, mutta myös velvollisuuksia itseopiskeluun. 

Osaamisen ajantasaistaminen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen syventäviin opintoihin kuuluu Dahlin kurssi Sustainability in bioproduct industry, joka pohjautuu hänen ForestBioFacts-portaalin laatimaansa teemaan.  

Kurssilla käsitellään kestävyyden eri osa-alueita: kestävyys puuraaka-aineen hankinnassa, kestävyys tuotantoprosesseissa ja kestävyyden arviointi metsäteollisuuden tuotteissa. Muita osia ovat ympäristöjohtaminen ja ympäristökestävyyden arviointi LCA-laskennan avulla.   

– Oppiminenhan tapahtuu aina vanhan tiedon päälle. Kurssille osallistuvien oletetaan osaavan tietyt asiat. Jos ei tiedä, miten sellutehtaan prosessi toimii, mitä raaka-aineita menee sisään, mitä tulee ulos, tai muissa tiedoissa on aukkoja, niin kehotan selvittämään ne ForestBioFacts-portaalista. Sieltä kaikki on löydettävissä ja opeteltavissa. 

Kestävyysteemat kiinnostavat monia, ja Dahlin kurssille on muitakin halukkaita tulijoita kuin Aalto-yliopiston opiskelijoita. Myös heille professori suosittelee ForestBioFacts-portaalin materiaalia, jotta etukäteistiedot ovat tarvittavat kurssin seuraamiseen.

Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen professori Olli Dahl
Helsingin Messukeskuksessa 7.-9. 6.  pidettävillä PulPaper-messuilla professori Olli Dahl esittelee ForestBioFActs-teemansa Environmental control and management.  Esitys striimataan osana ForestBioFacts-webinaarisarjaa.

Perustieto portaalissa

Sustainability in bioproduct industry -kurssin jokaiselle osa-alueelle on pyydetty ulkopuolinen asiantuntija tai metsäteollisuuden edustaja kertomaan kestävyydestä omasta näkökulmastaan.

– Opiskelijat saavat näin tuoreimman tiedon siitä, miten kestävyys juuri tällä hetkellä teollisuudessa käsitetään. Joka vuosi voidaan kurssilla painottaa niitä kestävyyden osa-alueita, jotka sillä hetkellä ovat ajankohtaisia ja hyödyllisiä tietää, Dahl sanoo. 

– Juuri tähän ForestBioFacts-portaali antaa vapauden. Luennoilla päästään käsittelemään uusia asioita, kun portaalista itseopiskelemalla selvitetään aiheeseen liittyvät perusasiat, jo olemassa oleva tieto.  Näiden tietojen itseopiskeluun annetaan opiskelijoille aina tarkat ohjeet.

Dahl muistuttaa myös opettajan oikeusturvasta, jonka ForestBioFacts-materiaali takaa. Kun portaali on kurssivaatimusten pohjana, voin tentissä kysyä asioita, jotka on siellä mainittu.  

Täydentävien opintojen räätälöinti

Aalto-yliopistoon tulee kanditutkinnon suorittaneita maisterivaiheen opiskelijoita muistakin korkeakouluista. Tässä kohtaa ForestBioFacts-portaali palvelee heitä kätevästi. 

– Jotta saadaan opiskelijat samalle viivalle, eli että muualta tulleilla on sama tieto kuin Aallon opiskelijoilla maisterivaiheen kurssien suorittamiseen – toki muualta tulleilla perustaso voi olla korkeampikin – voivat he opiskella puuttuvat tiedot ForestBioFacts-portaalista.  Portaali tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet räätälöidä opiskelijalle, mitä osa-alueita hänen on syytä opiskella täydentääkseen tietojaan, Dahl kertoo. 

Jatkossa ForestBioFacts-portaali esitellään kaikille Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle tuleville opiskelijoille. 

 – Uskon, että portaalin käyttö tulee laajenemaan. Työkaluja oppimiseen siellä on paljon, mielenkiintoisesti ja monipuolisesti esitettynä. 

Digitaalinen oppimisympäristö ForestBioFacts

ForestBioFacts on metsäteollisuuteen ja biometsätalouteen tarkoitettu digitaalinen oppimisympäristö, jonka tekemiseen on osallistunut 150 asiantuntijaa tutkimuksesta ja teollisuudesta. 

Oppimisympäristö koostuu 16 teemasta, joissa on 1500 artikkelia ja 300 videota.

Sisältö perustuu 20-osaiseen Papermaking Science and Technology -oppikirjasarjaan, mutta on laajempi käsittäen uudet teknologiat, biopohjaiset nanomateriaalit, puupohjaiset tekstiilit, ympäristöjohtamisen ja investointisuunnittelun.

Oppimisympäristö on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulujen henkilökunnalle, tuotekehityksen ja tuotannon ammattilaisille sekä myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä toimiville ammattilaisille.

Tällä hetkellä ForestBioFacts-portaalia käyttää 46 lisensoitua organisaatiota ja yritystä muun muassa kaikki suomalaiset metsäalaa opettavat korkeakoulut ja Suomen suurimmat metsäteollisuuden yritykset. Portaali on käytössä myös monissa ulkomaisissa yliopistoissa ja yrityksissä.

ForestBioFacts-portaali lanseerattiin maaliskuussa 2020. 

ForestBioFacts-oppimisympäristö Aalto yliopistossa

Tällä hetkellä Aalto yliopistossa ForestBioFacts-portaalia käytetään maisteritutkinnon puolella Kuitu- ja polymeeritekniikan sekä Biojalostamot -pääaineiden opinnoissa.  Kanditutkinnon puolella portaalia hyödynnetään Industrial biomass processes -kurssilla.

Seuraavalle akateemiselle vuodelle suunnitellaan portaalin käytön laajentamista. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään portaali tutuksi Teollisuuden toimintaympäristöt –kurssilla.

Industrial biomass processes -kurssille on suunnitteilla portaaliin laajempia oppimispolkuja sekä tehtäviä. Maisteriopiskelijoille portaali esitellään  Academic learning community -kurssilla ja tohtoriopiskelijoille Tehdassuunnittelun ja kemian laitetekniikan –kurssilla.

Teksti Minna Saano

Uusimmat