Marko Jämsen ja Hirenkumar Barbhaya katsovat kohti kameraa.
Marko Jämsén (vas.) ja Hirenkumar Barbhaya, TIPS OMS Product Owner. Tuote on määritetty Euroopassa ja tehty Intiassa.

Tietoevryn TIPS OMS -sovellus päivittäisjohtamisen työkaluna 

TIPS OMS yhdistää tuotantotietämyksen ja tuotantotiedon yhteen helppokäyttöiseen järjestelmään. 

”TIPS OMS -sovellus (Operations Management System) tehtaiden päivittäisjohtamiseen menestyy maailmalla. Vanhoista osin jo elinkaarensa päässä olleista järjestelmistä, kynistä, paperista sekä excel- ja word-tiedostoista halutaan päästä eroon. Halusimme tuoda tehtaan päivittäisjohtamisen nykypäivään”, sanoo Marko Jämsén Tietoevry Industryn Pulp, Paper & Fibre -liiketoiminnasta. 

”Ratkaisun suurin hyöty on tiedon hallinnoiminen ja hyödyntäminen läpi koko tehdasorganisaation vertikaalisti, mutta etenkin horisontaalisesti – operaattorilta operaattorille, tiedonsiirto vuorolta ja osastolta toiselle. Kunnossapitotoimissa tieto saadaan suoraan sen havaitsijalta kuten operaattoreilta ja synkronoidaan tehtaan kunnossapidon järjestelmään. TIPS OMS mahdollistaa helpon eri osapuolten välisen kommunikoinnin ja antaa läpinäkyvyyden ongelman ratkaisuun ja mahdollisuuden lisätä tapaukseen huomioita, kuvia ja videoita.” 

Tietoevryn mukaan TIPS OMS -sovelluksella voidaan harmonisoida konsernin liiketoimintojen eri tuotantolaitokset käyttämään yhtä yhtenäistä päivittäisen johtamisen järjestelmää, tehtaan tuotannonohjausjärjestelmästä riippumatta. Tällöin kaikilla käyttäjillä on yksi yhteinen työkalu.  

”Keskeistä on, että yrityksellä on selkeä halu ja näkemys kehittää tuotantolaitostensa päivittäisjohtamista, johon TIPS OMS antaa laajan työkalupakin. Lisäksi on tärkeää, että sovelluksen haltuunottoon ja tuotantohenkilöiden koulutuksiin löytyy henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet viemään läpi muutosprojektille asetetut tavoitteet. Koska TIPS OMS:n käyttöönotto on yksinkertaista, suurin haaste on yrityksen käytäntöjen muutosjohtamisessa”, sanoo Marko Jämsén. 

TIPS OMS on natiivi webbipohjainen sovellus, joka pyörii Tietoevryn tai asiakkaan palvelimella. 
 
Ratkaisu mahdollistaa tiedon hallinnoimisen ja hyödyntämisen läpi koko tehdasorganisaation vertikaalisti, mutta etenkin horisontaalisesti. 
 
Päivittäisjohtamisen työkalu on käytössä globaalisti yli neljällä-kymmenellä tuotantolaitoksella, joissa päivittäinen käyttäjämäärä on useita tuhansia. Saatavilla on myös TIPS OMS SaaS -palvelu. 

Uusimmat