Metsäteollisuus ry

Realismin tajua pakkausdirektiiviin

Metsäteollisuus ry on tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestyksen lopputulemaan Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen edistämisestä. – On erityisen tärkeää, että ehdotettuihin uudelleenkäyttötavoitteisiin ja pakkaustyyppien kieltoihin sisällytettiin joustoja ja

Kartta monimuotoisiin metsiin 

Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n monimuotoisuustiekartta on puuta jalostavan yhteisön tieteelliseen tutkimukseen perustuva selvitys metsäluonnon tilasta, metsäalan pitkäaikaisen monimuotoisuustyön tähänastisista vaikutuksista sekä mallinnus metsäluonnon kehityksestä

Kaisu Karvala, Metsäteollisuus ry:n EU-asioista vastaava johtaja, katsoo kohti kameraa.

Äänenvahvistimena Brysselissä 

”Metsäpolitiikka nähdään selvästi osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Metsästrategia, biodiversiteetti, metsäasetus ja taksonomia. EU:sta tulee jatkuvasti metsäteollisuutta määrittävää regulaatiota. Meidän on saatava agendalle biopohjaiset, ei fossiiliset

Marjaana Suorsa, Metsäteollisuus ry:n innovaatiopolitiikan päällikkö katsoo kohti kameraa.

Maailman huipulla 

Innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa Metsäteollisuus ry:stä on erityisesti työnsä puolesta hyvin tyytyväinen yllä kirjattuun, sillä metsäteollisuus on prosessiteollisuutta ja iso osa sen innovaatioistakin on prosessien

Vilkkaan puukaupan kevät 

Tammi-huhtikuussa kuitupuun ostomäärä oli 5,9 ja tukkien ostomäärä 5,1 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli 16 prosenttia ja tukkien 24 prosenttia suurempi.