Marjaana Suorsa, Metsäteollisuus ry:n innovaatiopolitiikan päällikkö katsoo kohti kameraa.

Maailman huipulla 

Suomalainen metsäteollisuus on maailman huippua ainakin patenttihakemusten valossa, ilmenee Metsäteollisuus ry:n selvityksestä.

Innovaatiopolitiikan päällikkö Marjaana Suorsa Metsäteollisuus ry:stä on erityisesti työnsä puolesta hyvin tyytyväinen yllä kirjattuun, sillä metsäteollisuus on prosessiteollisuutta ja iso osa sen innovaatioistakin on prosessien viilaamista.  

”Prosessi-innovaatiot eivät ehkä julkisuuteen ja kuluttajille näy, vaikka niiden positiiviset vaikutukset esimerkiksi ympäristölle ovat huomattavia.” 

Maailman ykkönen Suomi on mikro- ja nanofibrilloidun selluloosan patenttihakemuksissa sekä teknologioissa, joilla erotellaan ja otetaan talteen ligniini mustalipeästä. Kärkikolmikossa ollaan lisäksi kuituvaloksessa, taivekartongissa, kuppikartongissa sekä tarroissa ja etiketeissä.  

Patenttihakemusten määrät vaihtelevat eri teknologiasegmenteissä. Koollakin on väliä: isot yritykset dominoivat patentteja. Pienillä yrityksillä tutkimusresurssitkin ovat pienempiä – lukuun ottamatta starttiyhtiöitä. Viime vuoden lopulla hyväksyttiin verovähennysoikeus TKI-toiminnoille, minkä toivotaan rohkaisevan pk-yrityksiä TKI-toimintaan.  

”Patenttihakemusten määrä on yksi osoitus siitä, että metsäteollisuuden toimijat ovat tehneet aktiivisesti ja hyvällä tuloksella TKI:tä. Se taas kertoo siitä, että alalla on investoitu uudistumiseen ja että halutaan tuottaa uusia ratkaisuja.” 

Selvityksessä tutkittiin Suomen metsäteollisuuden patenttihakemukset vuosilta 2006–2020. Yritysten lisäksi mukana olivat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset eri teknologiasegmenteiltä. 

Lue lisää: Innovointi vaatii yhteispeliä

Uusimmat