Realismin tajua pakkausdirektiiviin

Euroopan parlamentti hyväksyi kiistellyn Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen parlamentin täysistunnossa äänin 426–125. Metsäteollisuuden huolia kuultiin.

Metsäteollisuus ry on tyytyväinen Euroopan parlamentin äänestyksen lopputulemaan Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen edistämisestä.

– On erityisen tärkeää, että ehdotettuihin uudelleenkäyttötavoitteisiin ja pakkaustyyppien kieltoihin sisällytettiin joustoja ja poistoja. Kertakäyttöiset, kierrätettävät ruoka- ja juomapakkaukset sekä hedelmien ja vihannesten pakkaukset poistettiin kokonaan kieltolistalta, summaa Metsäteollisuus ry:n kiertotalous- ja ympäristöpäällikkö Aaron Vuola.

Metsäteollisuudelle keskeisiin uudelleenkäyttötavoitteisiin liittyen parlamentti äänesti kierrätykseen ja pakkausten keräykseen pohjautuvien poikkeusten puolesta. Parlamentti myös salli yleisen poikkeuksen tapauksissa, joissa pakkauksen päämateriaali kierrätetään 85-prosenttisesti. Take away -sektorin uudelleenkäyttötavoitteet poistettiin kokonaan. Kunnianhimoiset uudelleenkäyttötavoitteet jäivät kuitenkin kuljetuspakkauksilla voimaan.

– Uudelleenkäyttötavoitteista huolimatta kierrätykseen perustuvaa poikkeusta on metsäteollisuuden tulkinnan mukaan mahdollista soveltaa myös kuljetuspakkauksille. Vaatimuksena on, että materiaali saavuttaa 85 prosentin kierrätysasteen.

Parlamentin äänestyksen lopputulemassa positiivista on myös se, että siinä huomioidaan biopohjainen muovi kierrätetyn muovin sisältövelvoitteita tarkasteltaessa. Tälle ehdotetaan selkeitä suuntaviivoja jo lähitulevaisuudessa.

Vuola on tyytyväinen myös parlamentin ehdottamaan uuteen yhdistelmäpakkausten määritelmään:

– On tärkeää, että komposiittipakkauksen määritelmään ei lasketa kuuluvaksi pakkausten pinnoitteita ja päällysteitä eli barriereita. Lisäksi on hyvä, että hyvälaatuinen kierrätys ei tarkoita ainoastaan suljettuun kiertoon perustuvaa kierrätystä. Se ei sovellu metsäteollisuudessa kierrätettäville materiaaleille, joiden käyttökohteet vaihtelevat erilaisista pakkauksista eristemateriaaleihin.

Vuolan mukaan parlamentin kannan pohjalta on hyvä jatkaa neuvotteluja ensi vuonna neuvoston ja komission kanssa kolmikantaneuvotteluissa.

– Metsäteollisuudelle on tärkeää, että lopullisessa kannassa kierrätys ja uudelleenkäyttö nähdään tasavertaisena keinona pakkausjätteen vähentämisessä ja että pakkausjätteen erilliskeräystä parannetaan. Tämänpäiväinen äänestys antoi selkeän viestin siitä, että olemme päässeet lähemmäs tätä tavoitetta. Siksi on hienoa, että yhä useampi jäsenmaa, Suomi etunenässä, on aktivoitunut neuvoston kierrätettävyystavoitteiden kanssa neuvoston lopullista kantaa muodostaessa. 

EU:n ympäristöneuvoston kanta muodostetaan 18.12.2023.

Uusimmat