biotalous

Kuusen oksa

Kuusikumiuutetta moneen käyttöön

Montinutra käyttää raaka-aineena sahanpurua Kuusikumi-uutteensa valmistamisessa. Uutetta hyödynnetään jo kosmetiikassa ja kehitetään teknokemian ja elintarviketeollisuuden käyttöön.

Avaruusraketti nousee kohti taivasta

Suomi sopii startupeille

Suomalaisen biotalouden startupien tilanne näyttää erittäin hyvältä, sanoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Puubiomassan tuotteistusta kiihdyttämässä

Selluloosatietämys on tie muun muassa biopohjaisiin tekstiileihin, muovien korvaajiin, optiikkaan sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuuden hyödyntämiin uusiin raaka-aineisiin. Keksintöjen kaupallistamiseen tarvitaan myös rohkaisua ja keskusteluyhteyksiä, sillä

Sellua uuteen aikaan nostamassa

Jalostusarvon nosto vaatii biotaloudessa yhteistyöverkostoja sekä tutkimus- ja kehitystyötä ja sen pohjalta kehitettäviä uusia selluloosapohjaisia tuotteita.

Biotalouden rytmihäiriö

Suomen ehdotus kansalliseksi kiertotalousstrategiaksi ei huomioi riittävästi metsäteollisuudessa jo toteutettavaa kiertotaloutta.

Nanosellu tehostaa solutehdasta

Inspiraatio saadaan luonnosta, kun mikrolevät valjastetaan tuottamaan hiilidioksidista auringonvalon avulla arvokkaita raaka-aineita.

Kiertotalouden kello käy

Suomalaisyritykset kaipaavat kokemuksia, kannustimia ja yhteisiä pelisääntöjä, jotta kiertotalouden puheet ja potentiaali muuttuvat kannattavaksi liiketoiminnaksi. Kiertotalous on globaalin talouden megatrendi ja yksi vastaus ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Biopolttoaineita Äänekoskelta

EcoEnergy SF:n biokaasutuslaitos kohoaa Äänekoskelle Metsä Fibren biotuotetehtaan kylkeen. Sen toiminta pohjautuu sellutehtaan lietteiden käsittelyyn. EcoEnergy SF:n laitos tuottaa aikanaan ajoneuvojen polttoaineeksi jalostettavaa biokaasua ja

Tarrajäte virtaa kiertotaloudessa

UPM Raflatacin RafCycle-ohjelmasta vastaava johtaja Juha Virmavirta korostaa materiaalivirtojen kierrättämisen merkitystä kiertotaloudessa. ”Etikettiteollisuus on kasvava teollisuuden haara, ja pyrimme kierrätykselläkin huolehtimaan siitä, että juuri tarraetiketti