Sellua uuteen aikaan nostamassa

ExpandFibre-ohjelmassa Metsä Groupin ja Fortumin tehtävänä on toimia veturiyrityksinä tuleville tuotannollisille ekosysteemeille.

Ohjelman tavoitteena on ­kehittää uusia teknologioita ja liiketoimintakonsepteja, joiden avulla oljesta ja puusta tuotetusta sellusta voidaan valmistaa tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. Hanke päättyy vuonna 2024.

Haastekilpailuja verkostojen kehittämiseksi on kaksi muutakin vetureinaan Nokia ja Neste. ExpandFibre on hankkeista erikoisin sikäli, että sen ­piirissä kehitettävät sellukuitutuotteet ovat uusiutuviin raaka-aineisiin pohjaavina uudenlaisia markkinoitaan myöten.

Metsä Groupin ja Fortumin ­yhteistyö ExpandFibre -ohjelmassa henkilöityy Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin Katariina Kemppaiseen ja ­Fortumin Heli Virkkiin. Hankkeen ­ohjelmapäällikköinä he pitävät säännöllistä yhteyttä toisiinsa ja nykyisiin yhteistyöverkostoihin.

Toimialat kohtaavat biotaloudessa

Ohjelman myötä alkanut yhtiöiden yhteistyö on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka eri toimialat limittyvät entistä tiiviimmin toisiinsa.

Biotalous ja selluloosan jatkokehitys eivät ole vain metsäteollisuuden sarkaa, vaan koskettavat koko suomalaista teollisuuskenttää erityisesti nyt, kun kestävän kehityksen mukainen toiminta ajaa luopumaan fossiilisista raaka-aineista.

Heli Virkin mukaan Fortumin tulo mukaan biomateriaaleja sisältävään yhteistyöhön johtuu varsinaisesti siitä, ettei biomassaa kannata enää käyttää energiantuotantoon. Puuperäistä biomassaa on perinteisesti käytetty Fortumilla muun muassa CHP-laitoksissa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

”Biomassalle pitää jatkossa hakea polttoa arvokkaampia käyttötapoja”, hän huomauttaa.

Niitä Fortum hakee erityisesti ohjaamalla maatalouden tuotannon sivuvirroista saatavaa olkiraaka-ainetta teolliseen prosessointiin ympäristöystävällisten materiaalien ja kemikaalien valmistusta varten.

Tavoitteena on kehittää kaikista oljen pääkomponenteista eli selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä korkean lisäarvon lopputuotteita. Edellä mainittu sisältyy jo Fortumin omaan Bio2X-ohjelmaan. Nyt tavoitteen edistämistä on hyvä jatkaa myös ExpandFibre-ohjelman kehyksissä.

”Ymmärsimme myös jo aiemmin, että meidän ei kannata lähteä kilpailemaan metsäteollisuuden kanssa. On turha astua toisen tontille, sillä mahdollisuuksia on paljon.”

Myös Katariina Kemppaisen mukaan biotaloudessa riittää hyvin sarkaa molemmille. Tulevaisuuden volyymituotteina esillä usein pidetyt biomassapohjaiset tekstiilit käyvät hyvin esimerkistä.

”Pelikenttähän on niissä vielä täysin auki. Sinänsä on sama, tuleeko uusiutuva kuitu puusta vai maatalouden kasvibiomassasta. Molemmille riittää kyllä tilaa”, hän huomauttaa.

Kemppainen lisää, että Metsä Groupin näkökulmasta kyse on pitkälti siitä, että painopaperin markkinoiden sulaessa sellusta pitää kehittää uusia, korkean jalostusarvon tuotteita.

Ohjelmapäälliköt korostavat, ettei ExpandFibre-hankkeessa mukana oleminen tarkoita sitä, että yhtiöt olisivat koko ajan ja kaikkialla johtamassa sellukuidun kehitystyötä. Jo olemassa olevat verkostot jatkavat tätä työtä ja yritykset kyllä osaavat. Veturiyrittäjyyskin saa sanana hieman huutia.

”Veturista tulee mieleen, että johonkin edettäisiin samoilla raiteilla. Todellisuudessa tutkimus- ja kehitystyö etenee samanaikaisesti useita eri raiteita erilaisten yhteistyökuvioiden ja yritysten voimin”, Kemppainen huomauttaa.

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Metsä Group

Uusimmat