Suomen startup-yhteisön pääekonimisto Youssef Zad katsoo kohti kameraa.

Elämme vaikeita rahoitusaikoja, ystävä hyvä

Startupien huomiseen kannattaa uskoa, vaikka juuri nyt eletäänkin vaikeita aikoja. Suurimmat kasvukivut liittyvät rahoitukseen ja osaajien saatavuuteen.    

Biotalouden startupeilla on mahdollisuuksia ratkaista aikamme suuria haasteita mutta toiminta vaatii paljon rahoitusta. 

Miltä näyttää nyt, Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad? 

Yhdeksän vuoden kasvukausi rahoituksen osalta päättyi huippuvuoteen 2022. Sittemmin erityisesti korkotason ripeä nousu on aiheuttanut sen, että rahalla on pitkästä aikaa taas hintansa. Näin investoinnit, jotka on aiemmin laskettu kannattaviksi eivät enää olekaan sellaisia. Rahoituksen saanti on heikentynyt. Alkuvaiheen siemenrahoitusta on saatavilla, mutta pidemmälle mentäessä tilanne heikkenee. Ja vaikka kotimaista rahoitusta on saatavilla enemmän kuin joskus aiemmin, näkisin silti, etteivät suomalaisrahastot pysty millään paikkaamaan isoja rahoituskierroksia ulkomaalaisten sijoittajien ainakin väliaikaisesti vähentäessä sijoituksiaan.    

Miten jäsenistönne näkee kasvun haasteet?  

Juuri rahoituksen saatavuus on startupien mukaan tällä hetkellä suurin yksittäinen kasvun este. Tuoreimman, vuoden 2023 viimeisen neljänneksen startup-barometrimme mukaan se huolettaa 45 prosenttia vastaajista. Myös usko ympäröivään ja oman yrityksen taloustilanteeseen on heikentynyt hieman. Toisena suurena huolenaiheena on osaavan työvoiman niukkuus tai suoranainen puute. Noin 34 prosenttia vastaajista piti sitä yritystoimintansa merkittävimpänä haasteena. 

Millainen on erityisesti biotalouteen linkittyvien startupien tilanne? 

Biotalouteen ja kiertotalouteen liittyvillä startupeilla on jo nyt ja lähitulevaisuudessa paljon annettavaa. Myös sijoittajat ymmärtävät niiden arvon, sillä yrityksillä on selkeitä ratkaisuehdotuksia aikamme suuriin kysymyksiin. Ilmastollisista ja ympäristöllisistä ratkaisuista aina uusiin biopohjaisiin materiaaleihin.  

Haastavaa on kuitenkin se, että bio- ja kiertotaloudessa toimiminen vaatii useinkin varsin suuria rahallisia panostuksia, jo heti yritystaipaleen alussa.  

On eri asia saada rahoitusta esimerkiksi IT-alan yritykselle, jonka tuotantoon riittävät lähinnä läppärit kuin yritykseen, jotka tarvitsevat toimintaansa teollisen mittakaavan prosesseja. Sama koskee toki muitakin kuin biotalouteen ja metsäteollisuuteen linkittyviä prosessiteollisuuden parissa toimivia startupeja. Kuten jo aiemmin mainitsin, alkuvaiheen rahoitusta on yhä varsin hyvin tarjolla. Jatkorahoituskierroksilla puhutaan kuitenkin usein jo ainakin kymmenistä miljoonista. Matka laboratoriosta pilotti- ja demolaitosten kautta teolliseen mittakaavaan on pitkä ja kallis ja osoittautuu monille startup-yrityksille yhä kuolemanlaaksoksi.  

Youssef Zad
pääekonomisti
Suomen startup-yhteisö 

Uusimmat