Aalto-yliopisto

Hiilimetsänen Keravalla, jossa on pieneen tilaan istutettu erilajisia, nopeakasvuisia ja hiilensidontakyvyltään tehokkaita puita.

Keravan hiiliviisas metsä 

Hiilimetsänen-nimen saanut metsä on urbaani, kompakti ja tiheä metsikkö. Sen lähtökohtana on japanilaisen Akira Miyawakin kehittämä mikrometsämenetelmä ja kaupunkivihreän hiilensidontaa tarkasteleva CO-CARBON-tutkimushanke.  Monialainen CO-CARBON-tutkimushanke tuo esiin, miten

Michael Hummel, professori, Aalto-yliopiston bioinnovaatiokeskuksen johtaja katsoo kohti kameraa.

Paljon työtä ja hiukan onnea  

Itävaltalainen kemisti Michael Hummel oli juuri väitellyt tohtoriksi kotikaupunkinsa Innsbruckin yliopistossa, kun professori Herbert Sixta keräsi Future Biorefinery -hankkeeseen liittyvää  tutkimusryhmää kehittämään myöhemmin Ioncellinä tunnettua

Ioncellin toimitusjohtaja Antti Rönkkö.

Ratkaisuja tekstiiliteollisuuden kestävyyshaasteeseen  

Ekologista tekstiilikuitua kehittävän Ioncell Oy:n juuret ovat Aalto-yliopiston kehittämässä menetelmässä niin sanottujen selluloosamuuntokuitujen valmistukseen. Sen avulla tekstiilijätteestä ja puusta voidaan valmistaa ekologisesti kestävällä tavalla korkealaatuista tekstiilien raaka-ainetta.

Uusia konsepteja biomateriaaleille

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun sekä taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteinen oppimis- ja innovaatioympäristö Chemarts selvittää mahdollisuuksia sellun ja muiden biomateriaalien nykyistä laajemmalle käytölle.