Aallon uudistettu koulutus menee syvemmälle selluun

”Biomassan jalostustekniikka on ollut meillä pääaineena aiemminkin. Koulutusalue on ollut kuitenkin ehkä turhankin laaja, eikä syventymiseen ole jäänyt tilaa”, huomauttaa Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori Tapani Vuorinen.

Nyt syvennytään juuri sellutekniikkaan, sillä materiaalien ja prosessien perusteisiin menevälle osaamiselle on jatkuvasti kasvava tarve.

Jako selluun ja polttoaineisiin

Biomassan jalostustekniikka kattaa kasviperäisen biomassan muuntamisen materiaaleiksi ja kemiallisiksi tuotteiksi.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Biomassaan materiaalina sekä yleiseen prosessitekniikkaan ja sellutekniikkaan tutustutaan yhdessä, samoin kestävyyteen liittyviin kysymyksiin.

”Erikoistumisalakseen opiskelijat valitsevat sitten joko sellun ja kuidut tai polttoaineet ja kemikaalit.”

Vuorisen mukaan selluteollisuus on hyvin ajankohtaista. Muun muassa painopaperin kulutuksen vähentyessä muiden käyttökohteiden merkitys kasvaa. Jalostusarvon kasvattamisessa selluloosa on kaiken ytimessä.

”Silloin puhutaan esimerkiksi puuperäisestä biomassasta valmistettavista tekstiileistä, fossiilisia muoveja korvaavista tuotteista sekä erilaisista komposiiteista ja jopa terveystuotteista.”

Osaamisen ytimessä on kemian ja muiden perusteiden hallitseminen.

”Tutkimuksellinen lähestymistapa puunjalostukseen pohjautuu Aalto-yliopistossa erityisesti kemiaan. Aina ei ole ollut niin. Opiskellessani alaa 1970-luvulla ja pitkään sen jälkeenkin lähestyminen painottui enimmäkseen tuotantoteknologiaan.”

Metsäteollisuutta suurempi alue

Vuorinen on keskustellut opiskelijoiden kanssa ennen uudistuksen toteuttamista.

”Kiinnostus sellu- ja kuitupuoleen on suurta, mikä näkyy konkreettisesti kasvavina opiskelijamäärinä.”

Keskusteluja on käyty myös yritysmaailman kanssa.

”Uudistukseen on suhtauduttu siellä innostuneesti. Muutamilla kursseilla myös käytännön päävastuullinen vetäjä tulee yrityspuolelta.”

Uudistuksen myötä Aalto-yliopistosta valmistuu vuosittain 10–15 sellutekniikkaan erikoistunutta diplomi-insinööriä. Määrä on Vuorisen mukaan hyvällä tasolla, vaikka osaajille on monta ottajaa.

”Pitää muistaa, että muutkin kuin perinteiset metsäteollisuusyritykset ovat aktiivisia biomassan jalostamisessa tuotteiksi.

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva Valtteri Kantanen

 

Uusimmat