Kemira

Kemira kehittää lujuuspolymeerejä kartongin lujuuden vahvistukseen

Kuivalujuuskemikaalien markkina kasvaa voimakkaasti Euroopassa. Taustalla on kierrätyskuidun lisääntyvä käyttö, heikkenevä keräyskuidun laatu sekä kasvava high performance -kartonkilajien kysynnän kasvu. Myös lujuusominaisuuksien saavuttamiseen yleisimmin käytettävän