Kemira

Kemiran Mari Zapihian katsoo kohti kameraa.

Digitaaliset palvelut tukevat resurssitehokkuutta 

Energian, veden tai kemikaalien kulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet paperikoneella edellyttävät vakaata ja ennakoitavaa tuotantoprosessia.   ”Paperi- tai kartonkikone on monimutkainen kokonaisuus, jonka ydin on jatkuva muutos.

Kemira kehittää lujuuspolymeerejä kartongin lujuuden vahvistukseen

Kuivalujuuskemikaalien markkina kasvaa voimakkaasti Euroopassa. Taustalla on kierrätyskuidun lisääntyvä käyttö, heikkenevä keräyskuidun laatu sekä kasvava high performance -kartonkilajien kysynnän kasvu. Myös lujuusominaisuuksien saavuttamiseen yleisimmin käytettävän