Vesikemian säädöt ja mittaukset uutta liiketoimintaa Kemirassa

Vesikemian säädöt ja mittaukset uutta liiketoimintaa Kemirassa

Kemiran uudistuminen ”Water is the connection”-vesimissiossaan  näyttää toimitusjohtaja Harri Kermisen mukaan etenevän hyvin. Myyntimäärät nousevat ja Kemiralla on ollut myös hinnoitteluvoimaa. Myös panostukset tuotekehitykseen ovat mittavia.

”Kemiran vesifokus tulee ymmärtää niin, että keskitymme palveluissamme vesi-intensiivisiin teollisiin prosesseihin. Pyrimme hyödyntämään Kemiran eri segmenttejä samalla tuotanto- ja tuoteperustalla. Uutena palvelukonseptina tarjoamme vesikemian sovellustekniikoita,” kertoo  Kemiran Paperit-liiketoiminnan johtaja Petri Helsky.

Helskyn mukaan Kemira on lähtenyt hakemaan kannattavaa kasvua sellaisistakin paperilajeista, joissa yhtiö on aiemmin ollut vähemmän mukana, kuten pehmopapereissa ja pakkauskartongeissa.

”Kun paperiteollisuus kasvaa Aasiassa ja selluteollisuus Etelä-Amerikassa, olemme suuntautuneet entistä enemmän myös sinne.”

Paperi on Kemiran keskiössä. Mikä on veden merkitys tässä segmentissä?

”Paperin prosesseissa Kemira on raakavettä, prosessivettä ja jätevettä. Asiakas puolestaan näkee veden vähän eri lailla riippuen siitä, missä päin maailmaa ollaan. Siellä missä vettä on paljon, prosessin tulee toimia mutkattomasti ja kuitua pitää säästää ja ottaa talteen. Jos vesi on niukkuustekijä, niin sitä tarkemmin pitää toimia, koska veteen liittyvät tuotantokustannuksetkin ovat korkeat ja silti sen saatavuus on huono.”

”Veden kierrättäminen on suorassa yhteydessä myös energiankulutukseen ja raaka-ainetehokkuuteen sekä asiakkaan lopputuotteen laatuun,” Helsky lisää.

Vesistrategiaa tukeva SWEET

Kemiran Paper-ryhmän t&k:sta ja teknologiasta vastaava Mikael Svedman painottaa puolestaan Kemiran ja VTT yhteishanketta.

”Perustimme ison vesistrategiaamme tukevan ohjelman. Kemiran ja VTT:n SWEET on nelivuotinen 120 miljoonan euron tutkimushanke, jota myös Tekes tukee.  Lisäksi meillä on projektikohtaisia kumppaneita, joista VTT on yksi. Toimimme siis usean kumppanin kanssa ja haemme kaiken aikaa myös uusia partnereita, sillä kyseessä on pitkäjänteinen ponnistus kohti Kemiran strategista visiota ja tavoitteita.”

Svedman korostaa, että jos haluaa olla menestyvä toimittaja paperiteollisuudelle, ovat vesi, energia ja raaka-ainetehokkuus tärkeitä elementtejä kohti kestävämpää kehitystä.

”Tämän ohella pyrimme kehittämään uusia materiaaleja ja kemikaaleja sekä vesi- että kuituhallintaan uusien kuitupohjaisten tuotteiden valmistamiseksi. Myös prosessikemiaan liittyvät mittaukset ja säädöt ovat tärkeitä lisäarvon tuottajia ja siinäkin Kemira haluaa olla mukana.”

SWEET on kolmesta pääohjelmasta koostuva vedenhallinnan tehokkuusohjelma.

Yksi pääohjelmista on veden kierrätys eri teollisuuksissa. Tällä segmentillä Kemira kehittää uusia tuotteita ja konsepteja.

Biomassasta pyritään tänä päivänä tekemään entistä enemmän erilaisia kuitupohjaisia tuotteita sekä biokemikaaleja. Ja Kemira on mukana kehittämässä uutta tuotetarjontaa ja palveluja eri arvoketjuissa.

SWEET:in kolmas pääohjelma, Sustainable Water Chemistry, tarkoittaa käytännössä kestäviä vesikemioita, vihreää kemiaa ja biopohjaisia kemioita matkalla kohti kestävämpiä teollisia prosesseja.

”Metsäteollisuuden uudistumistrendi rakennemuutostavoitteineen ohjaa meilläkin vahvasti tutkimusta ja tuotekehitystä. Kun metsäteollisuuden businessalkku on muuttumassa perinteisestä paperin teosta kohti muita arvoketjuja, haluamme olla kehityksessä mukana siellä, jossa vedellä on tärkeä rooli, vakuuttaa Paper-ryhmän teknologiajohtaja Mikael Svedman.

Control & Monitoring

Kemira haluaa jatkossa kertoa asiakkailleen, että sillä on myös vesikemian mittauksiin ja säätöihin  liittyvää osaamista ja tuotteita, jotka tukeutuvat Kemiran peruskemikaaliliiketoimintaan. Tavoitteena on olla sovellusorientoinut toimittaja tällä teollisuudenalalle.

”Control ja Monitoring – perustuu Kemiran hyvään kemian tuntemukseen.

”Käytämme hyväksi kaupallista teknologiaa, jota on tarkoituksiimme  räätälöity. Kaiken perustana ovat kemikaalimme ja niiden annostelulaitteistot, prosessien monitorointi sekä diagnostiikka. Portfolion huipulla ovat säädöt, eli säädämme asiakkaan prosessia tai yksikköprosesseja ja takaamme näin,  että kemian hallinta on kunnossa,” sovellusten ja mittaustekniikan myynnistä vastaava Antti Pirneskoski sanoo.

Mitä etua asiakkaalle on kokonaisvaltaisesta vesikemian hallinnasta?

”Kemiran hallitessa kemiaa asiakkaan tiloissa on kyse prosessin tehokkuudesta ja kustannusrakenteesta, ajettavuuden ja stabiilisuuden parantamisesta. Sekä veden puhdistuspuolella ennen kaikkea pääsemisestä alempiin päästöihin ja päästörajoihin,” uskoo Pirneskoski.

Uusi tuote  biologisille vedenpuhdistamoille on Kemiran kehittämä mittausmenetelmä LumiChem, joka mittaa jätevedestä elävien pöpöjen määrän. Perinteiset menetelmät mittaavat joko kiintoaineen kokonaismäärää tai sitten elävän ja kuolleen biomassan, orgaanisten aineiden ja kiintoaineiden kokonaismassaa.

Kemiran menetelmällä päästään käsiksi suoraan elävään biomassaan. Tämän avulla pystytään optimoimaan vedenpuhdistuslaitoksen toimintaa.

”Kun tiedämme happea kuluttavan elävän biomassan määrän, tiedämme myös, kuinka paljon pitää annostella kemikaaleja ja toisaalta happea”, Pirneskoski huomauttaa.

LumiChem perustuu toisen polven ATP-mittaukseen, joka on kehitetty pelkästään jätevedenkäsittelylaitoksille.

”LumiChem -portaali pyörii webissä tiedonkeruujärjestelmänä ja diagnostiikkajärjestelmänä, jonka avulla pystymme käyttämään hyväksi ATP-mittauksia. Portaalin avulla pystymme ennustamaan mahdolliset tulevat ongelmat, vaikka prosessi sinänsä on hidas ennustettavaksi.

”Energia on iso kakku jäteveden puhdistuksessa. Olemme pystyneet säästämään noin 10 prosenttia koko vedenpuhdistuslaitoksen kustannuksissa,” Pirneskoski sanoo.

Lue lisää paperi ja puu -lehdestä 3/2011

– Leif Lindberg –

 

 

Uusimmat