Elintarvikkeiden kulutus ja pakkaaminen vuonna 2030

Väheneekö elintarvikepakkausten tarve, kun pakkauksettomat myymälät lisääntyvät ja uusiomateriaaleja kehitetään? Miten digitalisaatio edelleen muuttaa tapaa, jolla ruokaa ostetaan ja toimitetaan?

”Kemira on tärkeä osa kuitupohjaisten pakkausratkaisujen arvoketjua, ja siksi halusimme selvittää, miltä elintarvikkeet ja niiden pakkaukset voisivat näyttää kymmenen vuoden kuluttua. Nämä tulevaisuusskenaariot ovat mahdollisuus tarkastella markkinassa jo nyt näkyvän kehityksen mahdollisia seurauksia”, sanoo Antti Matula, Kemiran globaalien tuotelinjojen ja liiketoiminnan kehityksen johtaja.

Tulevaisuusskenaariot luotiin Kemiran mukaan haastattelemalla kansainvälistä asiantuntijapaneelia. Paneelin jäseniin kuului asiantuntijoita elintarvikkeiden ja pakkausten arvoketjusta: paperi- ja kartonkivalmistajia, pakkausjalostajia, elintarvikebrändien omistajia sekä sääntelyasiantuntijoita ja tutkijoita aiheeseen liittyviltä aloilta.

Neljä skenaariota

Kemiran tuottama raportti esittää neljä mahdollista tulevaisuuden skenaariota ruoan ostamisesta, pakkauksista ja kulutuksesta Euroopassa vuonna 2030.  Skenaarioissa käsitellään kuluttajien asenteita ja käyttäytymistä, ruoan ostopaikkoja ja -tapoja, elintarvikepakkauksia, kierrätysjärjestelmiä ja sääntelyä.

  • Individualismin huippu: Elintarvikeala pyrkii palvelemaan kuluttajien moninaisia yksilöllisiä mielenkiinnon kohteita ja mieltymyksiä. Ruokavalinnat ovat olennainen osa kuluttajien identiteettiä, ja elintarvikebrändit ymmärtävät, että niiden on tarjottava elämyksiä ja kokemuksia. Pakkausmateriaaleja käytetään suuria määriä ja monenlaisin yhdistelmin, mikä johtaa kierrätyshaasteisiin.
  • Täysin vihreä kokemus: Kuluttaja tekee ilmastoystävällisiä ratkaisuja määrätietoisesti, mikä heijastuu ostopäätöksiin. Toimimalla näin kuluttajat pakottavat elintarvikealan toimimaan. Muovipakkauksista ei pidetä, ja esiin nousevat pakkauksettomat myymälät sekä syötävät pakkaukset.
  • Käytännöllisyyttä kiireeseen: Kätevyys ja vaivattomuus ovat kuluttajille tärkeintä, ja kaikki muut tekijät, myös vastuullisuus, jäävät taka-alalle. Ruoka ostetaan vähittäiskaupan sovelluksista ja ruoantoimitusalustoilta, jonka jälkeen se toimitetaan kotiovelle jollakin monista toimitustavoista tai nautitaan liikkeellä ollessa helppokäyttöisistä pakkauksista.
  • Vaivaton kiertotalous:Elintarvikeala ja pakkausmateriaalit ovat erittäin säänneltyjä. Pakkaukset ovat pelkistettyjä ja uudelleenkäytettäviä. Kestävät pakkaukset yleistyvät, eikä yksittäispakattuja tuotteita enää ole saatavilla. Elintarvikebrändit innovoivat ja tekevät tiivistä yhteistyötä pakkaustoimittajien ja koko arvoketjun kanssa yhteisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Teksti Leif Lindberg
Kuva Kemira

Uusimmat