vihreä siirtymä

Lasipallo metsässä sammaleen päällä.

Vihreä siirtymä edellyttää panostuksia oppimiseen

Vihreän siirtymän osaamistarpeita on puitu Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen ja tutkija Olli-Pekka Kuuselan kirjoittamassa artikkelissa, joka pohjautuu Etlan, Demoksen, Syken ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeen toukokuussa

Stora Enson Biomaterials-divisioonan innovaatiojohtaja Lauri Lehtonen katsoo kohti kameraa.

Bisnesmalleja kehittämässä

Metsäteollisuus tarvitsee jalostusarvon nostoa.  ”Sitä minäkin päivätyössäni mietin lähes koko ajan”, Stora Enson Biomaterials-divisioonan innovaatiojohtaja Lauri Lehtonen myöntää.  Käynnissä oleva siirtymä kestävämpiin tuotteisiin ja tuotantotapoihin

ABB Suomen toimitusjohtaja Pekka Tiitinen katsoo kohti kameraa.

ABB avaa väyliä vihreään sähköistymiseen

ABB Suomi on yksi maamme suurimpia tuotekehitykseen panostavia yrityksiä, joka käytti viime vuonna T&K-toimintaan 126 miljoonaa euroa. ABB Suomen toimitusjohtaja Pekka Tiitinen kertoo, että menestyminen

Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö katsoo kohti kameraa.

Tuotannolliset arvoketjut ovat hitaita muuttumaan

Alkuvuodesta 2023 ilmestyneessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen raportissa tarkasteltiin muun muassa suomalaisyritysten käsityksiä globaalien arvoketjujen muutoksista. Koronakriisin aikaan vuonna 2021 tehty yrityskysely antoi ymmärtää, että tuotannolliset arvoketjut

Elinkeinoelämän keskusliiton vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen.

Puhtaalla energialla eteenpäin

”Kehityksessä on olennaista, että Suomi saavuttaa kansalliset tavoitteensa hiilineutraaliudessa ja luontokadon pysäyttämisessä. Samalla kyse on suomalaisyritysten mahdollisuuksista tarjota vihreän teknologian mukaisia ratkaisuja myös vientimarkkinoille, kertoo

Vihreä siirtymä on kaikkien aikojen johtajuushaaste

Vihreän siirtymän läpiviemiseksi tarvittavat muutokset ja uudenlaisen lisäarvon luominen vaativat sitoutumista ja valtavien resurssien panostamista. Johtajilta se kysyy rohkeutta, koska liiketoiminta on luotava uudestaan ja sovitettava kestävyyden viitekehykseen.