Vihreä siirtymä on kaikkien aikojen johtajuushaaste

Edessämme on kaikkien aikojen johtajuushaaste. Ilmastotietoisuus ympäröi yrityksiä joka suunnalta. Yksityisen ja julkisen sektorin sijoitukset vähähiiliseen siirtymään kasvavat edelleen. Ukrainan sota ja energiakriisi vievät huomion hetkeksi tarvehierarkian alemmille tasoille, mutta trendi tulee vain voimistumaan jatkossa. 

Kestävä liiketoiminta tarjoaa yrityksille valtavia mahdollisuuksia, mutta riskit voivat toteutuessaan rampauttaa koko nykyisen liiketoiminnan. Metsäteollisuudelle uusi koronan ja EU Green Dealin jälkeinen vihreä siirtymä luo tarvetta oman vastuullisuusajattelun päivittämiselle. Pitää osata tarttua uudenlaisiin ja juuri oikeisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Metsäteollisuudelta tuskin puuttuu rohkeutta investoida tai innovoida, mutta riskinä investoinneissa on tyytyminen tulevaisuuden tarpeiden kannalta liian perinteiseen vastuullisuusajatteluun. Metsäteollisuuden tulisi edelleen monipuolistaa vastuullisuusajatteluaan. Se tarkoittaa omassa toiminnassa, arvoketjussa ja ekosysteemissä tehtyjä uusia ratkaisuja, mutta myös entistä rohkeampia siirtoja vastuullisuusinvestoinneissa muiden alojen tavoin. 

Ketteryys, verkostoituneisuus ja oikein valitut investoinnit auttavat uudessa toimintaympäristössä. Toimialarajat hämärtyvät ja regulaatio muovautuu koko arvoketjun pituudelta. Erityisesti kiertotalouden saralla tunnistetaan uusia mahdollisuuksia. Biodiversiteetin, hiilinielujen ja hiilivarastojen suhteen metsätaloutta haastetaan ajattelemaan omien intressiensä ulkopuolelle, jotta ala pitää yllä oikeuttaan toimia sidosryhmien silmissä.

Uusien teknologioiden rooli vastuullisuuden varmistamisessa nyt ja tulevaisuudessa on ratkaiseva. Data on yksi maailman arvokkaimmista liiketoiminnan raaka-aineista eikä se voi jäädä vastuullisuustyön ulkopuolelle metsäteollisuudessakaan. Edelläkävijäyritykset hyödyntävätkin dataa vastuullisesti ja älykkäästi saavuttaen samalla kilpailuetua sekä itselleen että sidosryhmilleen.

Vastuullisuusdataa pitää miettiä uudesta näkökulmasta ja luoda sille oma strategia tukemaan lyhyen ja pitkän tähtäimen toimintaa. Vastuullisuusdatasta saadaan parhaimmillaan tukea strategisiin päätöksiin. Eri teknologiaratkaisuilla on erilaiset kehityssuunnitelmat ja painotukset vastuullisuusdatan hyödyntämisen suhteen. Datan muuttuessa pelkästä raportointivelvoitteesta operatiiviseksi koko arvoketjun kattavaksi liiketoiminnalle olennaiseksi tiedoksi, parhaiden teknologiaratkaisujen valinta nousee tärkeäksi päätökseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Anne-Maria Flanagan
Partner, Sustainability Lead, Deloitte Finland

Ninni Pasanen
Senior Consultant, Sustainability, Deloitte Finland

Kuva Deloitte

Uusimmat