Stora Enson Heinolan tehdas ilmasta päin kuvattuna talvisessa maisemassa.

Heinolan tehdas edelläkävijänä bioenergian hyödyntämisessä

Stora Enso investoi 30 miljoonaa euroa Heinolan aallotuskartonkitehtaan energiankäytön ja siihen liittyvien prosessien uudistamiseen. Investoinnin ansiosta tehdas voi korvata fossiilisen polttoaineen kokonaan bioenergialla. 

Investointi on merkittävä askel Stora Enson kunnianhimoisessa tavoitteessa puolittaa yhtiön kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Tehtaan kasvihuonepäästöjen on tarkoitus vähentyä yli 90 prosenttia uusimalla laitteistoa ja parantamalla prosessien vakautta ja tehokkuutta. Tämä vastaa noin 113 000 tonnin CO2-päästövähennystä vuodessa, mikä on sama kuin noin 140 000 suomalaisen asunnon vuotuinen lämmityspäästö. Hankkeen on arvioitu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. 

”Uudistus sisältää muun muassa uuden ja automatisoidun polttoaineen vastaanottoaseman ja varastointisiilon rakentamisen. Koska biopolttoaineen laatu vaihtelee suuresti, myös kattilaan tehdään teknisiä muutoksia, jotta se voi polttaa monipuolisesti ja tehokkaasti kosteampaa biopolttoainetta”, kertoo Heinolan tehtaan teknologia- ja investointipäällikkö Mikael Sillfors

Uuden energiainfran rakentaminen Heinolan tehtaalle ei vaikuta tehtaan tuotantoon. Ainoastaan nykyisen kattilan poltto joudutaan keskeyttämään syksyllä 2025 tehtävien muutostöiden ajaksi. Tuona aikana tehdas voi kuitenkin hyödyntää varakattilaa energiantuotannon varmistamiseksi. 

Vihreää siirtymää vauhditetaan kaupunkitasolla  

Investointi nostaa Heinolan tehtaan aallotuskartonkiteollisuuden ympäristöystävällisyyden edelläkävijäksi. Päästöjen merkittävä väheneminen, energiatehokkuuden paraneminen, modernisoitu voimalaitos ja tuotteiden kilpailukyvyn kasvu ovat vain osa investoinnin tuomia etuja. Uudet laitteet tarkoittavat myös parempaa työturvallisuutta ja helpompaa kunnossapitoa. 

”Valmistamme aaltopahvin ja laatikoiden valmistajille tarkoitettuja tuotteita”, sanoo Sillfors. ”Heilläkin on omat ympäristötavoitteensa, joiden saavuttamista Heinolan tehtaan merkittävät päästöleikkaukset helpottavat. Tämä lisää tuotteidemme houkuttelevuutta.” 

Stora Enson investointi Heinolan aallotuskartonkitehtaan energiatehokkuuden parantamiseen vauhdittaa paitsi tehtaan omaa ympäristöystävällisyyttä, myös koko Heinolan kaupungin vihreää siirtymää. Stora Enso vastaa 95 prosentista Heinolan kaukolämmöstä, joten fossiilisista polttoaineista luopuminen tuo merkittäviä päästövähennyksiä koko kaupunkitasolla. 

Ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja 

Stora Enson toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät rajoitu vain Heinolaan. Esimerkiksi Anjalankosken tehtailla on juuri otettu käyttöön 60 MW:n sähkökattila, jolla korvataan maakaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmön- ja höyryntuotannossa. Uusi kattila tulee vaikuttamaan sekä Inkeroisten kartonkitehtaan että Anjalan paperitehtaan päästöihin. 

Uimaharjun Enocellin sellutehtaalla siirryttiin vuodenvaihteessa käyttämään pikiöljyä fossiilisen raskaan polttoöljyn sijaan. Stora Enson Skutskärin tehdas Ruotsissa on puolestaan mukana EU-rahoitteisessa ACCSESS-hankkeessa, joka liittyy hiilidioksidin talteenottoon.  

Uusimmat