vastuullisuus

Helsingin yliopiston strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen katsoo kohti kameraa.

Raha suuntaa uuteen

Ilmastoon, kestävyyteen ja erityisesti metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvät aiheet ovat olleet viime aikoina paljon esillä julkisessa keskustelussa. Professori Petri Parvisen mielestä keskustelu on tuonut metsäteollisuudelle ja

Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Stora Enso katsoo kohti kameraa.

Metsäteollisuus tuo hyvinvointia 

Metsäteollisuus ja sen tuotteet tarjoavat ratkaisuja globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Voimme aidosti todeta tekevämme työtä, jolla on merkitys. Jatkuvasti uudistuvalla alalla tehdään töitä uusiutuvan raaka-aineen

Vihreä siirtymä on kaikkien aikojen johtajuushaaste

Vihreän siirtymän läpiviemiseksi tarvittavat muutokset ja uudenlaisen lisäarvon luominen vaativat sitoutumista ja valtavien resurssien panostamista. Johtajilta se kysyy rohkeutta, koska liiketoiminta on luotava uudestaan ja sovitettava kestävyyden viitekehykseen.

Toiveita parempaan ruokapakkaamiseen 

Package-Heroes on tutkimushanke, jossa keskitytään ruoka-pakkauksiin. Mitä mieltä kuluttajat ovat ruoan pakkaamisesta ja miten elintarvikepakkauksista syntyvää  jätekuormaa voitaisiin tulevaisuudessa vähentää? Miten pakkausinnovaatioista tehdään houkuttelevaa liiketoimintaa