Maria Sangder, Sweco-konserniin kuuluvan Gaia Consultingin toimitusjohtaja.

Ilmastonmuutosta suurempi haaste piilee biodiversiteetissä 

Sweco ja Gaia Consulting puhuvat susformaatiosta (Sustainability Transformation), eli luonnon pakottavasta muutoksesta, jonka seurauksena jokaisen organisaation tulee muuttaa toimintaansa, niin, että se on osa vihreän siirtymän ratkaisua. 

”Moni mieltää vihreän siirtymisen koskevan ensisijaisesti ilmastonmuutosta, mutta ympärillämme olevien kriisien ratkaisuja ajatellen biodiversiteetti on vielä suurempi haaste, joka pitää ottaa haltuun”, sanoo kestävän kehityksen pioneerin, Sweco-konserniin kuuluvan Gaia Consultingin toimitusjohtaja Maria Sangder

Haaste on siinä, että vihreän siirtymän ratkaisut eivät välttämättä sovi suoraan niille markkinoille, joihin olemme tottuneet. Ratkaisujen onnistumista ei voi mallintaa toteutuneen tiedon pohjalta, vaan on siedettävä eri tavalla epävarmuutta.  

”Yrityksissä, joissa vastuullisuus koetaan vain pakollisena ja riskinä, on muutosta paitsi vaikeampi saada aikaiseksi myös muutoksen vaikutukset ovat todennäköisesti pienemmät. Kaikki kulminoituu johtamiseen. Yrityksiin pitää luoda muutoksen kulttuuri ja kestävyys tuotava osaksi jokaisen henkilön arkea”, sanoo Maria Sangder.

”Työskentelemme biodiversiteetin edistämiseksi useista erilaisista näkökulmista. Konkreettisten hankkeiden seuraamukset on tunnistettava jo suunnitteluvaiheessa, jotta tiedetään, mihin suuntaan asioita tulisi viedä. Samaan aikaan pitää katsoa, millaiset draiverit vaikuttavat isossa kuvassa luontokatoon ja millaisilla toimilla juuri oman organisaation arvoketjussa voidaan edistää sekä biodiversiteettiä että omaa vaikuttavuutta. Yhdessä Swecon kanssa pystymme tukemaan yrityksiä biodiversiteettityössä aina liiketoimintastrategioista konkreettisiin hankesuunnitteluihin asti”, toteaa Gaian liiketoimintajohtaja Piia Pessala

Gaia Consulting Oy on kestävän kehityksen pioneeri, joka taustana on 30 vuoden kokemus muodostaa yrityksille ja yhteisöille kokonaiskuvaa ja toimenpidesuunnitelmia kestävästä kehityksestä. Yritystasolla yksi haaste on tuottaa ratkaisuja, joissa biodiversiteettitavoitteet huomioon ottaen pystytään tuottamaan arvoa.  

”Jotta susformaatio toteutuu, tarvitaan uusien vihreää siirtymää edistävien innovaatioiden lisäksi nykyisten tarjoamien ja palveluiden vastuullistamista. Pitää olla valmis tarkastelemaan omaa toimintaa, miten se voisi muuttua. Kipukohtia muuttamalla saadaan parhaiten positiivista vaikutusta kohti kestävämpää kehitystä ja taloutta”, uskoo Piia Pessala. 

Susformaatio (Sustainability Transformation) on merkittävä osa vihreän siirtymän ratkaisuissa.

Gaia Consulting auttaa yrityksiä löytämään oikeat liiketoimintamahdollisuudet uusien innovaatioiden ja palveluiden vastuullistamisessa.

Uusimmat