Pertti Hietaniemi, henkilöstöjohtaja, Stora Enso katsoo kohti kameraa.

Metsäteollisuus tuo hyvinvointia 

 Metsäteollisuus tarjoaa monipuolisia töitä kymmenille tuhansille eri koulutustaustaisille suomalaisille.

Metsäteollisuus ja sen tuotteet tarjoavat ratkaisuja globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Voimme aidosti todeta tekevämme työtä, jolla on merkitys. Jatkuvasti uudistuvalla alalla tehdään töitä uusiutuvan raaka-aineen parissa ja rakennetaan tulevaisuutta kestävälle pohjalle. Tuore kansainvälinen patenttiselvitys osoittaa, että suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat eturintamassa kehittämässä uusia tuotteita maailman markkinoille.  

Työvoiman saatavuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan positiivista tulevaisuuteen tähtäävää viestintää tarvitaan jatkuvasti laajoille kohderyhmille. Metsäalan toimijoiden ja koululaitosten tiivis yhteistyö on tulevaisuuden työvoiman turvaamiseksi tärkeää. Meidän on osattava kertoa alastamme opiskelupaikkoja ja tulevia työpaikkoja suunnitteleville nuorille heitä kiinnostavalla tavalla ja heidän käyttämissään kanavissa. Epäillä sopii, onko viesti metsäteollisuuden monipuolisista mahdollisuuksista niin työntekijä- kuin toimihenkilötehtävissäkin tavoittanut tulevaisuuttaan pohtivaa opiskelijaa riittävällä laajuudella.  

Samaan aikaan on huolehdittava nykyosaajiemme taidoista, osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja työkyvystä koko työuran ajan. Kokeneiden tekijöiden osaamista pitää arvostaa ja luoda malleja, joilla työkyky ja motivaatio oppia uutta jatkuu koko pitkän työuran ajan. 

Alan koulutusmahdollisuuksista on pidettävä hyvää huolta. On vaikutettava siihen, että metsäteollisuuden tarvitsemia koulutuslinjoja pidetään yllä ja kehitetään. Metsäteollisuuden yritysten pitää tuoda omat tarpeensa riittävästi esille. Kun tiedossa on tarpeet ja mahdollisuudet työllistyä, alkaa löytyä opiskelijoita, ja opintolinjojakin säädetään yritysten tarpeiden mukaan. Kun monet työtehtävistämme ovat kaukana isoimmista kaupungeista, tarvitaan myös perheenjäsenille vetovoimatekijöitä asua toimipaikoillamme. Perheiden aikuisten työmahdollisuuksiin on hyvällä päättäjäyhteistyöllä löydettävä uusia ratkaisuja. Peruspalvelut, asunnot, päiväkodit ja koulut on oltava kunnossa. 

Metsäteollisuus tuo markkinoille uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta ehtyvistä luonnonvaroista voidaan vähentää. Teemme vahvasti työtä myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tarjoamme monipuolista työtä, jolla takuuvarmasti on merkitys. Olkaamme aiempaakin aktiivisempia tuomaan esiin upea tarinamme. 

Pertti Hietaniemi 
Henkilöstöjohtaja 
Metsä Group 

Uusimmat