Toiveita parempaan ruokapakkaamiseen 

Package-Heroes on tutkimushanke, jossa keskitytään ruoka-pakkauksiin. Mitä mieltä kuluttajat ovat ruoan pakkaamisesta ja miten elintarvikepakkauksista syntyvää  jätekuormaa voitaisiin tulevaisuudessa vähentää? Miten pakkausinnovaatioista tehdään houkuttelevaa liiketoimintaa ja miten kuluttajat saadaan suosimaan uudenlaisia pakkauksia?

Paremmilla pakkauksilla maailman pelastusta tavoitteleva viisivuotinen Package-Heroes hanke päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä. Yksi hankkeen tärkeä sidosryhmä on nuoret. Heidän mielipiteensä ja ajatuksensa elintarvikepakkaamisesta ja kestävästä ruokajärjestelmistä ovat merkittävää tietoa sille, mitä pakkaaminen voi ja mitä sen tulisi tulevaisuudessa olla.

”Selvästi monet nuoret ovat perillä muovista ja sen vaikutuksesta ympäristöön”, sanoo hankkeessa mukana toimiva Luonnonvarakeskuksen tutkija Vilja Varho.

”Pahvia ja biohajoavia materiaaleja pidetään hyvinä ja tärkeinä kehittää edelleen.”

Monenlaisia ajatuksia ja ratkaisuehdotuksia

Vielä keskeneräisen hankkeen aikana on kartoitettu muun muassa mahdollisia ratkaisuja elintarvikepakkaamisen toteuttamiseen aiempaa ympäristöystävällisemmin.

Varho kertoo, että nuorilta kerätyissä visioissa on noussut esiin erilaisia tulevaisuuden kuvia, jotka ovat osittain päällekkäisiä.

”Varsinainen analyysi on vielä kesken, mutta näkyy monenlaisia ajatuksia siitä, mitä pakkaaminen voisi tulevaisuudessa olla. Aika yleinen iso käsitys on, että muovi on pahasta. Jotkut ovat kuitenkin pessimistisesti sitä mieltä, ettei muovin käytöstä koskaan kokonaan luovuta, koska ihmiset ovat siihen liian laiskoja. Osa nosti esiin ylipakkaamisen ja uskoi tehokkaamman pakkaamisen voimaan. Moni kohdisti suurimmat odotukset kierrättämiseen: pakkausmateriaalien tulisi olla kierrätettävissä, myös sen muovin, ja olisi hyvä olla selkeät kierrätysohjeet. Vahvaa kannatusta saivat myös uudet biohajoavat ja biopohjaiset materiaalit. Näiden lisäksi on noussut esiin ajatuksia jostain ihan muusta – elintarvikkeet voitaisiin ostaa omiin, uudelleen käytettäviin pakkauksiin irtotuotteina. Villimmin esitettiin, voisiko pakkauskin olla syömäkelpoinen tai toimisiko se käytön jälkeen lannoitteena kotipuutarhassa. Näitä kaikkia ajatuksia löytyi aineistosta.”

Vilja Varho toivoo, että hankkeen tulokset edesauttaisivat kestävämpään ruokapakkaamiseen siirtymistä.

”Tässä hankkeessa panostetaan erityisen paljon yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ala muuttuu koko ajan, kuten politiikkakin. Tulee jatkuvasti uusia innovaatioita ja pakkauksia, mikä tekee aiheen kiehtovaksi olla mukana. Samalla nopeasti muuttuvat asiat lisäävät haasteita. On kuitenkin hirveän kiva nähdä, että sidosryhmät ovat olleet kiinnostuneita ja aktiivisesti mukana erimerkiksi keskustelutilaisuuksissa – se on tutkijalle luksusta. Itsekin olen oivaltanut tässä tutkimuksen edetessä, miten tärkeä ja monimuotoinen tutkimuskohde ruokapakkaaminen on. Yllättävän kiehtova kokonaisuus.”

Package-Heroes on Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke. Hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

 

 

 

 

Uusimmat