Ajankohtaista

Parempaa saavutettavuutta ja sujuvampaa käytettävyyttä

Puunjalostusinsinöörit ry:n kehityspäällikkö Heli Kankare kertoo, että ForestBioFacts-sivustolla on meneillään saavutettavuuden ja yleisen käytettävyyden parantamisprojekti. ”Viime vuonna teetimme ulkopuolisen asiantuntija-arvion siitä, miten ForestBioFacts- oppimisympäristö olisi

Innostusta ilmassa FBI-tapahtumassa

”Seminaari oli tosi inspiroiva ja tapahtuma oli hienosti järjestetty”, kuului erään osallistujan palaute Oulussa pidetystä FBI- eli Forest Based Industries -tapahtumasta. Kolmen vuoden tauon jälkeen

Oppilaat kuuntelevat pulpettien äärellä, kun opettaja opettaa ja kirjoittaa samalla liitutaululle.

Yritysten ja oppilaitoksen liitto

Saksassa oppisopimuskoulutus pohjaa perinteeseen, jossa mestarit opettavat ja kisällit oppivat. Malli toimii myös metsäteollisuudessa.

Naishenkilö tutkii laboratoriossa suojavarusteet päällään biopohjaista tekstiilikuitua.

Norratex-kuidulla ilmastotalkoisiin

Kestävien ja vastuullisten tekstiilikuitujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Nordic Bioproducts Group on yksi suomalaisista biotuotealan innovoijista.

Henkilö työskentelee Rauman sahan ohjauskeskuksessa isojen tv-ruutujen äärellä.

Tieto työssä Rauman sahalla

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sahalla hyödynnetään konenäköä, tekoälyä ja dataa ja sahataan tukit hyvin nopeasti ilman hukkaa.

Joni Salmi katsoo kohti kameraa ja hymyilee.

Oppisopimus ei ojaan kaada

Metsäyhtiöt kouluttavat oppisopimusohjelmilla itselleen laajoja tehtäväkokonaisuuksia hallitsevia operaattoreita. Oppisopimus onkin koettu toimivaksi väyläksi sekä uusiin rekrytointeihin että henkilöstön jatkokoulutuksiin.