Andritzin tehdasrakennus ilmasta päin katsottuna.
Andritz-konsernin suurinvestointi Varkaudessa käynnistyi loppuvuodesta 2023. Teknologialtaan innovatiivisessa tehtaassa valmistetaan vaativia sooda- ja voimakattiloiden paineenalaisia osia. 

Kuitutekniikan tutkimuksella kaupallisia innovaatioita 

Viime vuoden lopulla LUTin Lahden kampukselle avattiin teollisuuden tarpeita palveleva, yli tuhannen neliön tutkimuslaboratorio, joka mahdollistaa biomassapohjaisten kuitujen ja kuitutuotteiden tutkimuksen, testauksen ja analysoinnin.  

Uuden laboratorion tutkimuksen kohteina voivat olla sekä paperin ja kartongin raaka-aineena käytettävät kuidut että uudet kuitumateriaalit esimerkiksi tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. 

”Yhteistyö pitää sisällään sellun valmistusprosessin ja sen eri variaatioiden tutkimusta, simulointeja ja analysointia eli puuhakkeesta tehtäviä koekeittoja ja valkaisuja laboratoriomittakaavassa. Saatu tutkimustieto palvelee Andritzia ja sen asiakkaita”, sanoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Markus Paananen Andritzilta. 

Laboratorio sisältää kattavan tutkimus- ja analyysilaitteiston. Työnjako toimii siten, että LUT operoi laboratoriota ja Andritz ohjaa töitä omalla asiantuntijapanoksellaan. Laboratorio palvelee sekä kummankin osapuolen omia tutkimusprojekteja että yhdessä toteutettavia ja kolmansien osapuolien kanssa toteutettavia projekteja. 

”Tutkimuslaboratorio mahdollistaa raaka-aineiden ja prosessiolosuhteiden vaikutuksen tutkimuksen tehdasmittakaavaa edullisemmin ja vähemmän riskialttiisti. Testit ovat tärkeitä, sillä tietokonemallinnuksella ei pystytä luotettavasti ennustamaan biomassojen käyttäytymistä ilman kokeista saatua tietoa”, korostaa LUT-yliopiston apulaisprofessori Kristian Melin

Yhdessä enemmän 

Kyseessä on Andritzin kannalta täysin uusi toimintamalli, kun tutkimustyötä toteutetaan ulkopuolisen toimijan kanssa yhdessä tässä mittakaavassa. 

”LUT pystyy yhdistämään kuitutekniikan tutkimuksen esimerkiksi erotustekniikkaan liittyvään tutkimukseen. Näin on mahdollista löytää uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja myös prosesseissa käytettyjen kemikaalien energiatehokkaampaan kierrätykseen”, sanoo Melin. 

Melinin mukaan Andritz ja LUT-yliopisto täydentävät erinomaisesti toisiaan. Andritz tuo tietoa prosesseista ja alan relevanteista ongelmista, jolloin LUT pystyy tutkimuksessa keskittymään niihin ja nostamaan tutkimuksen laatua. 

Tutkimuksella uusia innovaatioita 

”Yhteistyö LUTin kanssa laajentaa ja monipuolistaa asiantuntija- ja osaamisverkostoa. Se avaa myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää molempien organisaatioiden osaamista, löytää yhdessä uusia tutkimuskohteita ja luoda innovaatioita. Lisäksi LUTin laaja osaamiskenttä mahdollistaa useamman tieteen ja tekniikan alan hyödyntämisen eri hankkeissa ja ideoinnissa”, kertoo Markus Paananen. 

Paananen korostaa, että LUTin ja Andritzin intressien ja resurssien yhdistäminen mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuskeskittymän, joka tuo yliopistotutkimusta lähemmäs käytännön sovelluksia ja toisaalta luo uusia mahdollisuuksia kuituteknologiaan.  

MIKÄ: Andritzin ja LUTin yhteinen tutkimuslaboratorio mahdollistaa biomassapohjaisten kuitujen ja kuitutuotteiden tutkimuksen, testauksen ja analysoinnin. 
 
MIKSI: LUT pystyy yhdistämään kuitutekniikan tutkimuksen esimerkiksi erotustekniikkaan liittyvään  
tutkimukseen ja samalla löytää uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja myös prosesseissa käytettyjen  
kemikaalien energiatehokkaampaan kierrätykseen. 

Uusimmat