Synteettistä dieseliä tankkiin 

VTT:n ja sen yrityskumppaneiden E-fuel-hankkeessa on kehitetty konsepti, jolla sähköpolttoainetta on tuotettu vihreästä vedystä ja hiilidioksidista eri menetelmiä yhdistämällä.

Nokialla käynnistettiin marraskuussa traktori. 

Sähköpolttoainetta testattiin 21. marraskuuta ensimmäistä kertaa käytännössä AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla. 

AGCO Powerin 74 LFTN -dieselmoottorilla varustettu Valtra T235D -traktori tankattiin uudella sähköpolttoaineella. Useita tunteja kestävän testiajon aikana mitattiin muun muassa polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöistä syntyvää hiilidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten ja muiden päästöjen määrää pakokaasuissa. 

”Projektissa tuotetun e-dieselin odotetaan olevan korkealaatuista ja täyttävän nykyiset tieliikenteen dieselpolttoainestandardit”, sanoo AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen

Uusi sähköpolttoaine sopii myös vaikeasti sähköistettäviin kulkuneuvoihin, ja on siksi merkittävä askel kestävien polttoaineratkaisujen kehityksessä.

VTT:n koordinoimassa E-fuel-hankkeessa on yhdistämällä korkealämpötilaelektrolyysi, hiilidioksidin talteenotto ja Fischer-Tropsch-hiilivetysynteesi päästy kehittämään sähköpolttoaineen tuotantoa kaupallisia sovelluksia ja teollista mittakaavaa varten. Uusien menetelmien ansiosta vihreän vedyn tuotannosta on saatu huomattavasti aiempaa tehokkaampaa. 

”Olemme suomalaisella teknologialla onnistuneet valmistamaan vihreästä vedystä ja hiilidioksidista e-dieseliä eli sähköpolttoainetta esikaupallisessa kokoluokassa. Polttoaineella voidaan korvata fossiilinen dieselpolttoaine muun muassa vaikeasti sähköistettävissä kohteissa, kuten raskaassa tieliikenteessä ja laivaliikenteessä. Lisäksi sitä voidaan käyttää työkoneissa”, kertoo E-fuel-hankkeen vastuullinen johtaja, VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

VTT:n E-fuel-projekti (2021–2023) on Business Finlandin, VTT:n ja hankkeeseen osallistuvien yrityspartnereiden yhteisesti rahoittama yli 6 miljoonan euron innovaatio- ja tutkimushanke. 

Toukokuussa 2023 käynnistyi VTT:n ja lukuisten yrityspartnereiden yhteistyönä tekemä Power-to-Liquid (PtL) -sähköpolttoaineiden valmistukseen tarkoitettu esittely-ympäristö. Kokonaisuus koostuu kolmesta eri osa-alueesta: kiinteäoksidielektrolyyseriyksiköstä (partnereina Convion ja Elcogen), hiilidioksidin talteenottoyksiköstä (Carbon Reuse Finland ja Andritz) sekä Fischer-Tropsch -prosessin mukaisesta polttoainesynteesiyksiköstä (VTT ja INERATEC).

Uusimmat