Suomi tarvitsee sekä metsäteollisuuden perinteisiä tuotteita että uusia innovaatioita

Metsäteollisuus ry:n johtaja ja pääekonomisti Maarit Lindström arvioi Puunjalostusinsinöörit ry:n webinaarissa, millaiset näkymät metsäteollisuuden yrityksillä ja niiden eri toimialoilla on päästä mukaan maailmantalouden nousuun.

”Metsäteollisuus on tärkeä osa Suomen kansantaloutta ja on muistettava, että alan arvoketjussa jokainen vaihe tuottaa arvoa”, Lindström sanoi ja muistutti, että metsäteollisuudessa on sijansa sekä perinteisillä että uusilla tuotteilla. On tärkeää tuottaa tämän päivän tuotteita tämän päivän asiakkaille ja huomisen tuotteita huomisen asiakkaille.

”Nykyiset tuotteet ovat markkinoilla myös tulevina vuosina ja niitä täydentää uusien tuotteiden kirjo. Nopeasti kasvavien uusien tuotteiden suhteellinen osuus koko markkinasta on pieni, mutta niille on paljon odotuksia. Perinteisillä tuotteilla on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa, ja niitäkin kehitetään koko ajan markkinoiden tarpeita vastaaviksi, vaikkei tästä julkisuudessa niin usein puhuta. Innovaatiot vaativat kuitenkin taustalleen vakaata teollista infrastruktuuria. Uudet tuotteet eivät tipu taivaasta, vaan tarvitaan vahvaa ratkaisutaitoa, jotta saadaan tuotettua vastuullisia, kierrätettyjä, uusiutuvasta materiaalista valmistettuja kestäviä tuotteita.”

Nykyisten tuotteiden tuomalla rahalla myös rahoitetaan uusien tuotteiden kehittämistä, ja toimialalla panostetaankin vahvasti tuotekehitystoimintaan.

Uusimmat