Stora Enson Anjalankosken paperitehdas ilmasta käsin katsottuna.
Kuva: Stora Enso

Stora Enso aikoo sulkea paperikoneen Anjalankoskella

Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Anjalankosken tehdasintegraatin koko henkilöstöä.

Anjalankosken tehdaskokonaisuuteen kuuluvat Inkeroisten pakkauskartonkitehdas ja Anjalan paperitehdas. Anjalan tehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä kirjapaperia, päällystettyä aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia kahdella koneella. 

Paperin heikon kysynnän ja korkeiden tuotantokustannusten vuoksi Stora Enso suunnittelee lopettavansa painopaperien valmistuksen tehtaalla ja keskittävänsä koko kirjapaperituotantonsa yhdelle linjalle. Toinen paperikone (PK3) suljettaisiin pysyvästi ja kirjapaperilaatujen valmistus jatkuisi käyttöön jäävällä paperikoneella. 

”Jos päällystämättömiä mekaanisia papereita valmistava linja suljetaan, se pienentää tehtaan vuotuista kapasiteettia 250 000 tonnia ja liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa”, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Toisen paperikoneen sulkeminen toteutuisi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja vaikuttaisi arviolta 110 henkilöön. Lopullisia päätöksiä sulkemisesta ja henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen muutosneuvottelujen päättymistä. 

Suunnitellulla sulkemisella ei olisi olennaista vaikutusta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen. Edelleen heikkenevän pitkän aikavälin markkinakysynnän vuoksi Stora Enso on kirjannut Anjalan tehtaaseen liittyvän 19 miljoonan euron ei-kassavaikutteisen omaisuuserien alaskirjauksen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 

Lisäksi Stora Enso arvioi kirjaavansa vielä vuoden 2023 aikana noin 16 miljoonan euron kulun vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, josta noin 13 miljoonalla eurolla olisi kassavaikutus. Erä liittyy mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin.

”Sanomalehti- ja painopaperin kysynnän lasku kiihtyy, ja nyt myös aiemmin vakaampana pysynyt kirjapaperimarkkina heikkenee. Pitääksemme kirjapaperitarjontamme vahvana suunnitelmamme on keskittää toiminta Anjalan käyttöön jäävälle tuotantolinjalle. Kirjapaperiasiakkaamme saavat jatkossakin laadukkaita tuotteita”, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Uusimmat