Raumaster Paper toimittaa rullankäsittelyjärjestelmän Stora Enson Oulun tehtaalle

Stora Enso on tilannut Oulun tehtaalleen Raumaster Paper Oy:ltä rullankäsittelyjärjestelmän. Toimitus on osa Stora Enson lokakuussa 2022 julkistamaa investointia, jossa käytöstä poistettu paperikone muutetaan pakkauskartonkikoneeksi.

Kyseisellä rullankäsittelyjärjestelmällä korvataan Raumasterin noin 30 vuotta sitten toimittamat kuljettimet ja käsittelylaitteet nykyisen rullien pystyvaraston syöttöön ja varastosta ulos, uudet kuljetinlaitteet uuteen rullien korkeavarastoon ja sieltä ulos, sekä varaston jälkeiset rullien pystyynnostolinjat ja leveälamellikuljettimet rekkojen trukkilastaukseen ja SECU-konttien automaattiseen lastaukseen. Toimitus sisältää myös kuljetinsillan.

– Kauppa on merkittävä molemmille osapuolille, ja on hienoa, että pitkä asiakassuhde jatkuu. Tällä kaupalla on merkittävä työllistämisvaikutus sekä oman henkilöstömme, että konepaja-alihankintojemme osalta. Projektin kotimaisuusaste on korkea. Arvioimme sen olevan vähintään 70 %, Raumaster Paper Oy:n toimitusjohtaja Pekka Leino kertoo.

Toimituskokonaisuudesta SECU-konttien (Stora Enso Container Unit) automaattinen lastaus on Raumaster Paper Oy:lle uudenlainen tuote, jonka valmistuksessa hyödynnetään aiempaa kokemusta ja olemassa olevaa teknologiapohjaa.

– Olemme tehneet aiemmin kuorman muodostusjärjestelmiä sekä automaattisia lastaus- ja purkujärjestelmiä muun muassa sellupaaleille, paperirullille, arkkilavoille ja sahatavaroille, mutta isojen SECU-konttien lastaus on astetta vaativampaa käsiteltävien kuormien ja palkistolle käytettävissä olevien tilojen takia. Jatkossa voimme tarjota tätä samaa ratkaisua myös muille Stora Enson tehtaille, Raumaster Paper Oy:n myyntipäällikkö Kaarlo Talvinen sanoo.

Nyt toimitettavissa laitteissa on huomioitu tarkoin myös kestävän kehityksen periaatteet.

– Käytämme uusia teknologia-alustoja ympäristöystävällisten tekniikoiden muodostamiseksi. Olemassa oleva teknologiapohja on mahdollistanut nämä uudet ratkaisut, joissa ympäristönäkökulmat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, Leino kertoo.

Kokonaisprojektin ensimmäinen vaihe toteutetaan syksyllä 2023, jolloin suoritetaan muutaman kuljettimen ja laitteen asennus- ja käyttöönotto. Vaihe 2 sisältää suurimman osan toimituksesta, ja se otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2024-2025 aikana.

Uusimmat