Metsä Boardin uusima Husum 

Taivekartongin tuotantokapasiteetin laajennushanke on saatu päätökseen Husumin integroidulla sellu- ja kartonkitehtaalla Ruotsissa.

Kartonkikone 1:n (BM1) modernisoinnin myötä taivekartongin (FBB) vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvaa 200 000 tonnilla 600 000 tonniin. Modernisoinnin myötä Husumin BM1:stä tulee Euroopan suurin ja nykyaikaisin kartonkikone ja Metsä Boardin asema Euroopan johtavana taivekartongin toimittajana vahvistuu entisestään. 

Tavoitteena on saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taivekartonkikapasiteetin kasvattamisella vastataan uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. 

Lisäkapasiteetti suunnataan pääasiassa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille, joilla Metsä Boardin kevyiden ja huippulaatuisten kartonkien kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan.

Husumin BM1-tuotantolinjalla valmistetaan taivekartonkia, joka on kevyttä lujuusominaisuuksista tinkimättä. Se säästää raaka-aineiden käyttöä ja auttaa pienentämään pakkausten hiilijalanjälkeä.

Kapasiteetin laajennus toteutetaan pidentämällä kartonkikonetta ja lisäämällä koneen kuivauskapasiteettia. Kartonkikoneen pidentäminen on vain osa laajaa projektia. Parannuksia on tehty myös muissa osissa tuotantolinjaa ajettavuuden ja tuotteiden tasalaatuisuuden edelleen parantamiseksi. Päällystyskonetta on kehitetty vastaamaan kartonkikoneen suurempiin nopeuksiin ja suurempiin konerulliin. Samalla tehtaan sisäistä logistiikkaa on parannettu ja konerullien kuljetus kartonkikoneiden, päällystyskoneen, ekstruusiopäällystyslinjan sekä pituusleikkurin välillä on nyt täysin automatisoitu. 

”Husumin tuotantokapasiteetin kasvattamisella vastaamme kiertotaloutta tukevien pakkausmateriaalien kasvavaan kysyntään. Äskettäin valmistunut Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäinen vaihe lisää entisestään biopohjaisen energian tuotantoa ja integraatin energiatehokkuutta. Tämä auttaa pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä entisestään mikä auttaa myös asiakkaita saavuttamaan ympäristötavoitteensa”, sanoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

Uusimmat