Kirkniemen paperitehdas siirtyy bioenergiaan

Sappin Kirkniemen tehdas Lohjalla on tehnyt 16,5 miljoonan euron investoinnin uuteen laitokseen biopolttoaineiden vastaanottoa, varastointia ja käsittelyä varten.

Kirkniemen Galerie-paperin tuotannossa käytetään nyt biomassajäämiä, kuten kaarnaa, sahanpurua ja puulastuja, jotka hankitaan pääosin paikallisesti. Näin suorat fossiilisten polttoaineiden synnyttämät kasvihuonekaasupäätöt vähenevät 90 prosenttia. Uusi laitos toimii nyt yhdessä vuonna 2015 rakennetun useita polttoaineita käyttävän kattilan kanssa, jolloin tehdas voi säästää vuosittain melkein 230 000 tonnia hiilidioksidia.

Kirkniemen tehdas on maailman suurin päällystettyä paperia tuottava tehdas. Se valmistaa Galerie-paperia, jota käytetään laadukkaissa julkaisuissa ja mainospainotuotteissa. Kirkniemen Galerie-paperille painetaan vuosittain 5 miljardia aikakauslehteä ja luetteloa. 

”Paperi on jo nyt tuote, joka antaa arvokkaan lisän biopolttoainepohjaisen kiertotalouden aikaansaamiseen”, sanoo Martti Savelainen Kirkniemen tehtaanjohtaja. ”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että paikalliset pyrkimyksemme siirtyä uusiutuvan bioenergian käyttöön antavat merkittävän panoksen Sappin laajempaan hiilestä irtautumisen etenemissuunnitelmaan. Kirkniemi on nyt osa ratkaisua ilmastonmuutokseen.”   

”Siirtyminen uusiutuvan bioenergian käyttöön Sappin Kirkniemen tehtaalla on tulosta johdonmukaisista investoinneista Euroopan laitoksissamme. Itävallan Gratkornin tehtaan voimalan kattilan modernisointi mahdollisti hiljattain siirtymisen hiilestä biomassan ja luonnonkaasun käyttöön, jolloin tehtaan hiilijalanjälki pieneni 30 prosentilla. Hollannissa Maastrichtin tehdas on asentanut uuden kattilan, joka toimii sähköllä kaasun sijaan”, kertoo Sappi Europen toimitusjohtaja Marco Eikelenboom.      

Uusimmat