Kansainvälinen tunnustus tulevaisuusorientoituneesta työstä

Yhtiö paransi tulostaan jälleen aiempiin vuosiin nähden. Erityiskiitosta Metsä Fibre sai EFQM-arvioitsijoilta keskittymisestä vahvasti tulevaisuuteen sekä ainutlaatuisesta kyvystään yhdistää pidemmän aikavälin visio ja strategia päivittäiseen tekemiseen myös lyhyellä aikavälillä.

Metsä Groupissa yhtenä toiminnan keskeisenä periaatteena on jatkuva parantaminen, ja EFQM-mallia hyödynnetään pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ulkopuolelta tuleva ja kokeneilta arvioitsijoilta saatu palaute on erittäin arvokasta.

”Visiomme mukaisesti haluamme olla asiakkaiden halutuin kumppani ja kannattavin kestävää kasvua luovien biotuotteiden valmistaja. Tavoittelemme kestävää erinomaisuutta teollisella tehokkuudella, pitkäaikaisilla asiakassuhteilla ja uusilla kestävää kehitystä edistävillä ratkaisuilla. Yhtiömme strategian toteuttamisen perustana on henkilöstömme sitoutuminen ja osaaminen, eli meidän kaikkien päivittäinen tekeminen. Esimerkkejä investoinneistamme tulevaisuuteen ovat Raumalla käynnistetty maailman modernein mäntysaha sekä Kemiin rakennettava uusi biotuotetehdas. Nämä investoinnit tukevat osaltaan strategisten tavoitteidemme saavuttamista”, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

EFQM Excellence -mallia on käytetty toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna kymmenissä tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa. EFQM-kilpailun tavoitteena on tunnistaa edelläkävijäorganisaatioita, joilla on esittää selkeitä tuloksia strategiansa toimeenpanemisesta ja toimintansa jatkuvasta parantamisesta.

Uusimmat