EU-hankkeen tuottama tieto Euroopan metsistä tukee etenemistä ilmastoneutraaliuteen

Euroopan metsien yhdenmukainen seuranta auttaa tuottamaan tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tutkittu tieto tukee päätöksentekoa, joka auttaa lisäämään hiilen varastointia ja pysäyttämään metsien biologisen monimuotoisuuden vähenemisen.

”Poliittiset päätökset perustuvat luotettaviin tietoihin metsävarojen tilasta ja tulevasta kehityksestä”, sanoo PathFinder-hankkeen koordinaattori Johannes Breidenbach Norwegian Institute of Bioeconomy Research NIBIOsta.

Metsien rooli keskeinen

PathFinder-hankkeessa kehitetään Euroopan metsien yhteinen seurantajärjestelmä kansallisten valtakunnan metsien inventointien ja muiden olemassa olevien seurantajärjestelmien pohjalta. Yhdenmukainen metsäseuranta takaa, että metsien kasvihuonepäästöistä on saatavilla ajantasaista ja johdonmukaista tietoa kaikkialla Euroopassa.

Kohti kestäviä metsänhoidon polkuja

PathFinder-hankkeessa kehitetään myös ennustemalleja Euroopan metsien roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumissa erilaisissa skenaarioissa.

PathFinder-hankkeen tavoite on yhdistää lyhyen aikavälin päätökset pitkän aikavälin tuloksiin ja siten tarjota entistä tehokkaampia sekä kestävämpiä metsänhoidon polkuja tulevaisuudessa.

Kaikkiaan 23 tutkimusorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa osallistuu Horisontti Eurooppa (HORIZON) -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittamaan nelivuotiseen hankkeeseen. Suomesta mukana ovat Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6,3 miljoonaa euroa, ja se jatkuu syyskuuhun 2026 asti.

Lisätietoa hankkeesta Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.

Uusimmat