© Metsä Fibre

Äänekoskelle suunnitteilla ligniinin jalostuslaitos 

Metsä Fibre suunnittelee jalostetun ligniinituotteen koelaitosta yhteistyössä Andritzin kanssa. Ligniinin jalostusarvon nostamiseksi kehitetään prosessia, jossa sellunvalmistuksessa syntyvä ligniini erotetaan mustalipeästä ja jalostetaan uusiin käyttökohteisiin. 

Koelaitoksen kapasiteetti olisi noin kaksi tonnia päivässä, ja se sijoittuisi osaksi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasta. Investointipäätös arvioidaan tehtävän tämän vuoden aikana.  

Puukuitujen sidosaine ligniini poistetaan kuiduista selluntuotannossa. Perinteisesti se on hyödynnetty bioenergiana, mutta ligniinillä on myös monia muita potentiaalisia käyttökohteita. 

Metsä Fibren ja Andritzin yhteishankkeessa tuotteen soveltuvuutta loppukäytöissä kehittää kemianalan yritys Dow. Koelaitoksessa valmistettua ligniinituotetta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi biopohjaisena betonin ja kipsin tehonotkistimena rakennusteollisuudessa. 

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen korostaa, että uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen vaihtoehtojen kehittäminen korvaamaan fossiilisia materiaaleja ja raaka-aineita on hyvin tärkeää.  

”Se vahvistaa biotuotetehdaskonseptiamme, jonka tavoitteena on hyödyntää kaikki sellutuotannon sivuvirrat mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteiksi.”

Ligniinin mahdollisuuksia erilaisissa sovelluskohteissa on tutkittu pitkään. Jalostetun ligniinin valmistus ja soveltuminen esimerkiksi betonin valmistuksessa korvaamaan fossiilipohjaisia kemikaaleja on osoitettu pilot-mittakaavassa nelivuotisessa EU-hankkeessa. Seuraavaksi teknologian ja tuotteen teknistaloudellista kannattavuutta arvioidaan jatkuvatoimisessa koelaitoksessa integroituna biotuotetehtaaseen.

Andritz Oy:n tomitusjohtaja Kari Tuomisen mukaan LigniOx -teknologian kehitys on hyvä käytännön esimerkki Andritzin CircleToZero -hankkeesta, jonka tavoitteena on minimoida ja hyödyntää tehtaiden sivuvirtoja paremmin. 

”LigniOx -teknologiaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä koko arvoketjun kanssa ja johtavien tutkimuskeskusten tuella. Korkean jalostusasteen ligniinituotteen valmistaminen selluntuotannon sivuvirrasta luo lisäarvoa ja vaikuttavuutta niin ympäristön kuin talouden näkökulmasta”, Tuominen toteaa. 

Uusimmat