metsänhoito

Monimuotoinen tammimetsä, jossa lehdet syysruskan väreissä

Metsäala toimii monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä perustuu arvokkaimpien kohteiden suojeluun ja talousmetsien luonnonhoitoon. Toimet ovat oikeasuuntaisia, joten niitä tulee jatkaa ja edelleen tehostaa.

Linda Forest kartoittaa metsät

Collective Crunchin kehittämä Linda Forest tuottaa metsistä seikkaperäisiä kaavioita, jotka auttavat metsäyhtiötä metsän hoidossa ja suunnittelussa.

Metsänhoito astuu digiaikaan

Metsänomistajia hemmotellaan digitaalisilla palveluilla, jotka edistävät tehokasta ja kestävää metsätaloutta. Teknologian kehitys näkyy myös puuston mittausmenetelmissä ja metsänkorjuussa käytettävissä koneissa.