Oman metsän arvoa ei tarvitse metsästää

Pohdinnan tuloksena syntyivät muun muassa metsänomistajille suunnatut ProMetsä- ja Metsäni-mobiilipalvelut.

UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander korostaa teknologiaa hyvänä apurina, mutta sen palvelullinen ydin on olla asiakkaille helppo vaihtoehto saada tietoa metsästä ja sen arvosta.

Ammattilaisen työkalu

UPM ProMetsä on ammattimaisesti metsiään hoitavan tietopankki. Sen avulla omaisuuden suunnitelmallinen hoito ja metsän tuottomahdollisuuksien seuranta on entistä vaivattomampaa.

Branderin mukaan kyse on private banking -tyyppisestä palvelusta. Asiakas itse määrittelee mittarit, joilla hän metsänsä arvoa haluaa mitattavan.

Pro Metsää hyödyntävät kumppaniasiakkaat näkevät metsäomaisuutensa tuottomahdollisuudet mottimäärineen ja puunkorjuusta kertyvine euroineen. Palvelu on henkilökohtainen ja sen käyttö edellyttää kirjautumista omilla tunnuksilla UPM:n ylläpitämään järjestelmään.

Mitä teen metsälläni?

UPM Metsäni -palvelu on puolestaan tarkoitettu esimerkiksi metsää perineille, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä uuden omaisuutensa kanssa tekisivät.

Palvelun avulla metsänsä rakenteen ja arvon pystyy helposti hahmottamaan. Lisätietoja voi kysyä paikalliselta UPM:n asiantuntijalta vaikka chattaamalla.

Esimerkiksi maanmittauslaitoksen kiinteistötiedot yhdistettyinä Metsä­teollisuus ry:n puun hintatietoon antavat aloittelevalle metsänomistajalle selkeää tietoa metsäpalstan arvosta. UPM Metsäni -palvelu on toteutettu yhdessä mobiilitoimisto Taisteen kanssa. Sovellus on ­metsänomistajille ilmainen ja ladattavissa sekä Android- että Apple-versioina.

Valtio tuo tätä nykyä metsätietoa kiitettävästi saataville. Avoin metsätieto auttaa erityisesti aloittelevaa metsänomistajaa.

”Etenkin Maanmittauslaitosta voi kiittää avoimen datan määrän lisäämisestä”, Brander huomauttaa ja korostaa omaisuudesta huolehtimista.

”Ammattimainen metsänomistaja sen osaa, aloitteleva välttämättä ei. Tieto metsän arvosta oletettavasti aktivoi joko metsänhoidollisiin toimiin tai puukauppaan.”

Teksti Jaakko Liikanen
Kuva UPM

Uusimmat