Helikopteri lentää metsän yllä ja levittää lannoitetta vaijerin päässä roikkuvasta säiliöstä.
© Metsäkeskus

Puita tukevia tukia on haettu vilkkaasti

Metsänomistajat ovat voineet hakea uusia metsätalouden tukia maaliskuusta alkaen. Erityisesti terveyslannoituksen tuki on kiinnostanut. Metsätalouden puuntuotannon tukia on käytetty alkuvuodesta kaikkiaan noin 11 miljoonaa euroa, eli noin 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 

Terveyslannoituksen tukea on haettu maalis-toukokuussa Metsäkeskuksesta jo yli 3,6 miljoonaa euroa. Edellisvuosina tukea on haettu noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain.  

– Terveyslannoituksen tukitaso on noussut, mikä näkyy hakemusten määrässä. Myös tukiehdot ovat muuttuneet niin, että tukea saa myös puustoisiin, karumpiin suometsiin. Silti hakemusten määrä on yllättänyt, sanoo hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel Suomen metsäkeskuksesta.  

Useissa maakunnissa tuen tarve on ollut moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta tukihakemuksia on tullut jo noin 300 000 euron edestä, kun koko viime vuonna tukea haettiin maakuntaan noin 40 000 euroa.

Metsäkeskus onkin joutunut keskeyttämään terveyslannoituksen tukipäätösten teon esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, kun tuen myöntämisvaltuus on jo käytetty. Tukipäätösten teko jatkuu, kun tukeen saadaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä lisää myöntämisvaltuutta siirtona muista metsätalouden tuista.  

Metsätalouden puuntuotannon tukia on käytetty alkuvuodesta noin 11 miljoonaa euroa, eli noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. 

Puuntuotannon tukia ovat taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki, terveyslannoituksen tuki, metsätietuki ja suometsän hoidon tuki. Puuntuotannon tukivaroista maksetaan myös aiemman kemera-tukijärjestelmän mukaisia tukia.  

Puuntuotannon tukia on käytettävissä yhteensä 38,4 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Viime vuonna 2023 tukia käytettiin kaikkiaan 42,2 miljoonaa euroa. 

Ympäristötukea, luonnonhoidon tukea ja kulotustukea on käytetty alkuvuonna maltillisesti, noin 0,2 miljoonan euron edestä.  

– Metsäkeskus ei enää valmistele metsänomistajille uusia ympäristötukihakemuksia, mikä näkyy näiden tukieurojen käytössä. Nyt ympäristötukihakemuksia tekevät metsäalan toimijat. Uusia ympäristötukihakemuksia ei myöskään ole vielä pystytty käsittelemään, vaan hakemusten käsittely alkaa aikaisintaan syksyllä.

Kulotuksiin tukea on haettu alkuvuonna 0,15 miljoonan euron verran. Tukimäärä kattaa noin 90 hehtaarin kulotusalueen. Luonnonhoidon tukia on tarjolla tälle vuodelle esityksen mukaan noin 14,5 miljoonaa euroa.  

Metsäkeskus on käsitellyt maaliskuusta alkaen uusista metsätalouden tuista taimikon ja nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukihakemuksia sekä manuaalisesti kulotustuen hakemuksia.

Metsätietuen hakemusten käsittely alkaa aikaisintaan kesä-heinäkuussa ja suometsän hoidon suunnittelun aloittamiseen liittyvien päätösten käsittely aikaisintaan heinä-elokuussa. Ympäristötukihakemusten käsittely alkaa aikaisintaan syyskuussa ja luonnonhoidon tukihakemusten käsittely aikaisintaan lokakuussa.  

Terveyslannoituksen toteutusilmoitusten käsittely ja tukien maksu alkaa kesäkuussa.  

Lisätietoa metsätalouden tuista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. 

Uusimmat