Kemira

Kemiran Mari Zapihian katsoo kohti kameraa.

Digitaaliset palvelut tukevat resurssitehokkuutta 

Energian, veden tai kemikaalien kulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet paperikoneella edellyttävät vakaata ja ennakoitavaa tuotantoprosessia.   ”Paperi- tai kartonkikone on monimutkainen kokonaisuus, jonka ydin on jatkuva muutos.