automaatio

Henkilö työskentelee Rauman sahan ohjauskeskuksessa isojen tv-ruutujen äärellä.

Tieto työssä Rauman sahalla

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Rauman sahalla hyödynnetään konenäköä, tekoälyä ja dataa ja sahataan tukit hyvin nopeasti ilman hukkaa.

Kuvassa Kari Hiekkanen, johtava tutkija Aalto-yliopistosta

Teknologia on mahdollistaja

Digitaalisuus on kansantaloudellisesti heikko tuottavuuden nostaja, sillä teknologia on vain väline, joka on käytössä kaikilla. 

VEO Veitsiluodon kumppanina

Stora Enson Veitsiluodon-tehdas päivitti korkealaatuista aikakauslehtipaperia päällystävän PPK5-päällystyskoneen aputelakäytöt ja käyttöjen ohjauksen uusimpaan teknologiaan. Yhteistyökumppaninaan Veitsiluodolla oli VEO Oy. ”Aikanaan 1980-luvulla hankittu järjestelmä oli aikansa