Monipuolista digiosaamista

ÅF Pöyry raportoi puolivuotiskatsauksessaan toimintansa vakaasta kehityksestä, mutta totesi myös, että ÅF:n ja Pöyryn integroituminen on edennyt jopa suunniteltua nopeammin. ÅF Pöyrystä on tullut johtava konsulttitalo Pohjoismaissa.

Puolivuotiskatsauksen mukaan ÅF Pöyryn viisi liiketoimintadivisioonaa tarkentavat parhaillaan strategioitaan ja palvelutarjontaansa.

”Jo divisioonia katsoessa näkyy, miten hyvin ÅF ja Pöyry täydentävät toistensa tuoteportfolioita. Pöyry toi konserniin Management Consultingin, mitä ÅF:llä ei ollut ja Pöyryltä osittain puuttunut Robert Larssonin johtama Industrial & Digital Solutions oli valmiina ÅF:llä. Pöyryn vahva prosessiteknologiaosaaminen yhdistettynä ÅF:n digipalveluihin luo vahvan palvelutarjonnan asiakkaillemme”, sanoo ÅF Pöyryn Process Industries -divisioonan johtaja Nicholas Oksanen.

”ÅF Pöyry -integraatio tuo prosessiteollisuuden palveluihimme lisää osaamista ja kapasiteettia sekä laajentaa myös vahvuusalueita. ÅF oli yksin enemmän ruotsalainen konserni, Pöyry taas kansainvälinen. Yhdessä pystymme levittämään osaamistamme sektoreille, joissa meillä ei aiemmin ollut kapasiteettia toimia.”

Digitaalisten prosessien kehitys ja hallinta on yksi ÅF Pöyryn keskeisiä vahvuusalueita. Industrial & Digital Solutions -divisioonan liiketoiminnalla on pitkäaikainen ja laaja kokemus digipalveluiden kehittämisessä ja soveltamisesta eri sektoreilla, kuten auto-, elintarvike-, tele-, IT- ja puolustusvälineteollisuudessa.

Pöyry on puolestaan rakentanut Smart Site -palvelukonseptin, jonka johtavana ajatuksena on, miten prosesseja, tuotantolaitoksia ja tehdaskokonaisuuksia voidaan toteuttaa huomioiden digitalisaation tuomat mahdollisuudet jo suunnitteluvaiheessa sekä tuotantolaitoksia tehostaen.

Smart Site -konseptissa ÅF Pöyryn asema on toimia itsenäisenä ekosysteemi-­integraattorina eri toimijoiden ratkaisujen välillä, aivan kuten jo aikaisemmin kone- ja laiteratkaisuissa.

”Pulp & Paper -sektori on ollut hyvin edistyksellinen automaation hyödyntämisessä jo vuosikymmeniä. Alalla on tehty hyvää pohjatyötä, jotta voidaan nousta seuraavalle tasolle digitalisaation tuomien hyötyjen lisäämiseksi. On kyse tiedon arkkitehtuurista ja integraatiomahdollisuuksista. Niin sanottu connectivity on iso asia”, Robert Larsson sanoo.

Digitalisaation kehittäminen uusissa ja vanhoissa laitoksissa alkaa aina digitalisaatiostrategian määrittämisellä. Sen mukaisesti uusissa laitoksissa määritetään data-arkkitehtuuri, jotta tieto voidaan kasata yhteen paikkaan integraatioiden avulla ja hyödyntää dataa ilman systeemirajoja. Olemassa olevissa laitoksissa määritetään prosessit, jotka kannattaa digitalisoida parhaan hyödyn saavuttamiseksi. Eri sovellusten avulla tietoa voidaan analysoida ja myös lisätä sovellusten itseoppivuutta. 

Aiemmin tehtailla keskityttiin siihen, että tuotanto ja laitteet toimivat. Digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen jäi sivuosaan. Nyt on toisin: data-arkkitehtuuri ja tiedon välittyminen sekä uusien sovellusten hyödyntäminen ja kehittäminen nähdään yhtä tärkeinä kuin laitteet.

ÅF Pöyryllä on 1 700 digitalisaatio­palveluja työstävää konsulttia, mutta ­integraattorin asemassa hyödynnetään monipuolisesti myös kumppanuuksia. 

Esimerkiksi heinäkuussa yhtiö kertoi tehneensä yhteistyösopimuksen Siemens Digital Industries- ja Siemens Software -kompetenssien kanssa virtuaalisten digitaalisten kaksosten hyödyntämisestä tuotantoprosessien käyttöönotoissa. Lokakuussa yhtiö ilmoitti myös saaneensa toimeksiannon digipalvelujen toimittamisesta Rottnerosille Ruotsiin. Toimeksianto käsittää äskettäin kehitetyn ÅF Pöyry Pulse -ohjelmiston toimituksen ja asennuksen Rottnerosin ja Vallvikin tehtaille. Uusi ohjelmisto auttaa maksimoimaan käytettävyyttä ja antaa yleiskuvan prosessien raaka-ainekulutuksesta. Näitä tietoja hyödyntämällä pystytään lisäämään tuottavuutta.

ÅF Pöyry Pulse sisältää toimintoja myös reaaliaikaiseen seurantaan ja tiedonsiirtoon sekä tuotannon ja kunnossapidon tietojen yhdistämiseen. Käyttäjä voi helposti valvoa tuotantoa nykyaikaisen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta sekä tehdä tarpeellisia toimenpiteitä tai tunnistaa vapaata tuotantokapasiteettia, eli työskennellä entistä ennakoivammin.

Teksti Leif Lindberg
Kuva ÅF Pöyry

Uusimmat