Afry

Potentiaalisesti loistava huominen

AFRYn Metsäteollisuus ry:lle tekemä ”uusien ja kasvutuotteiden potentiaali 2035” -tutkimus alkaa vuodesta 2019. Koronapandemia on siinä jo huomioitu, sillä kartoitus on julkaistu kesäkuussa 2021. Mutta

Kasvun uusi strategia

”Tärkein viestimme on, että Afryn strategian ytimessä on kasvu. Konsernitasolla tämä tarkoittaa kymmenen prosentin vuotuista kasvua. Puolet tästä tulee orgaanisena kasvuna ja puolet yritysostojen kautta. Olemme jälleen miettimässä, löytyykö markkinalta ostettavaa”, sanoo Afryn Suomen maajohtaja Kalle Rasinmäki.

”Biomassamarkkina toimii kunhan hankintaketjut toimivat”

Energiasektorin muutos hiilineutraaliksi lisää voimakkaasti biomassan käyttöä, kun fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvataan metsähakkeella ja muilla energiapuun jakeilla. AFRY Management Consulting toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle

Pöyry keskitti resurssejaan

”Pöyry on aivan eri yhtiö, kuin viisi vuotta sitten”, sanoo johtaja Nicholas Oksanen esitellessään johtamansa Teollisuus-liiketoimintaryhmän uutta tapaa toimia asiakasympäristössä. ”Aiemmin tarjontamme oli hajautettuna eri

Pöyry panostaa kokonaisvaltaisiin toimeksiantoihin

Pöyry panostaa kokonaisvaltaisiin toimeksiantoihin Konsultointiin ja suunnitteluun erikoistuneessa Pöyryssä uskotaan yhtiön liikevaihdon ylittävän selvästi viime vuoden luvut. Kesäkuun lopun vahva 742,1 miljoonan euron tilauskanta antaa uutta