Pöyry panostaa kokonaisvaltaisiin toimeksiantoihin

Pöyry panostaa kokonaisvaltaisiin toimeksiantoihin

Konsultointiin ja suunnitteluun erikoistuneessa Pöyryssä uskotaan yhtiön liikevaihdon ylittävän selvästi viime vuoden luvut. Kesäkuun lopun vahva 742,1 miljoonan euron tilauskanta antaa uutta pohjaa Pöyryn operatiivisen puolen rankkoihin saneerauksiin. Yhtiö on jo toteuttanut pääosan Suomen toimintojensa tehostamisesta.

Pöyryn Industry -liiketoimintaryhmässä Pulp and Paper -liiketoimintaa vetävä Nicholas Oksanen pitää alueensa ytimenä teknologiaan ja projektinjohtoon panostamista sekä pyrkimystä hallita laajempia kokonaisuuksia.

”Pääosa Suomen tehostamisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä on viety läpi sekä operatiivisissa toiminnoissa että tukitoiminnoissa. Tässä yhteydessä myös tiloja tiivistetään ja uusitaan, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toiminnot keskitetään Pöyry-taloon. Hyvä niin, kun liiketoimintakin vetää juuri nyt hyvin”.

Onnistuttiinko Suomen virtaviivaistustavoitteissa?

”Kyllä. Prosessi onnistui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Selkiytimme organisaatiotamme. Katsoimme prosessit ja työkalut läpi sen suuntaisesti, mihin keskitymme. Arvioimme myös globaalisti sitä, mitä osaamista pystymme viemään kasvaville markkinoille, muiden muassa Venäjälle ja Kiinaan täältä käsin sekä linkitimme globaalin näkemyksen Suomen toimintoihin. Pöyryhän palvelee teknologian ja projektien toteutuksien osalta myös kaukana Suomesta olevia hankkeita”.

”Jos katsomme Pöyryä Suomessa, meillä on paikallispalveluverkosto, mutta sitten myös ryhmiä, jotka tekevät projekteja Suomen ulkopuolella.

Pöyry on saanut Etelä-Amerikasta useampia suuria EPMC-toimeksiantoja. Onko markkinanäkymiä ollut tarvetta arvioida nykyhetken valossa uudelleen?

”Etelä-Amerikassa on paljon selluinvestointeja, joilla tyydytetään Kiinan markkinoiden massatarve. Pohjois-Amerikassa on Green Tranformation Programin puitteissa hyvin paljon investointeja energiantuotantoon. Venäjällä investoinnit eivät ole vieläkään lähteneet liikkeelle, vaikka siellä kehitellään paljon hankkeita. Rahoitus on siellä edelleen suuri kysymysmerkki. Investoinnit ovat pitkässä putkessa”.

”Kiinassa on rakennettu viime vuosikymmenen aikana suuri määrä paperikoneita ja joitakin sellutehtaita, muualla Aasiassa niin ikään. Thaimaassa Pöyryllä on myös iso toimisto, joka on tehnyt paljon EPC-energiaprojekteja Aasiassa.”

Miten näet Euroopan?

”Sellun ja paperin uusinvestointien kannalta tilanne on huolestuttava, myös tiettyjen paperin standardilaatujen kulutus on vähenemässä. Meillä on pehmopaperiprojekteja harvakseen sekä tietenkin kartonki-investointeja silloin tällöin. Kartonkilaatujen kulutus on kasvussa ja tällä alalla tapahtuu tuotekehitystä koko ajan. Lisänä ovat myös tehostamisinvestoinnit energian säästössä ja veden käytössä. Lisäksi kun koneet seisovat, se tietää töitä meille.”

Missä on Pöyryn P&P- liiketoiminnan keskeinen fokus juuri nyt?

”Keskeinen fokuksemme on sekä teknologia että projektinjohto, jota haluamme kehittää ja pitää yllä. Lisäksi haluamme hallita isompia kokonaisuuksia. Brasiliassa MWV Rigesan kartonkitehtaan laajennus on hyvä esimerkki täsät kehityksestä.”

”Lähestymistapamme on valmistella investointi yhdessä asiakkaan kanssa.  Siihen kuuluu perussuunnittelu sekä konseptin kehittäminen laskelmia ja teknisiä ratkaisuja myöten. Sitten kun meillä on valmiina investointilaskelma, sovimme asiakkaan kanssa toimeksiannosta ja hinnasta, jonka jälkeen budjetti lukitaan. Pöyry vetää projektin lupaamansa kattohinnan mukaan ja työt tehdään yhdessä. Jos arvioitu hinta alitetaan, säästöt jaetaan. Yhteinen tavoite ja avoin tapa toimia hitsaa eri toimijat yhteen ja osapuolet saadaan sitoutumaan yhteiseen tavoitteisiin löytää kustannustehokkaimmat ratkaisut.

”Meillä Pöyryllä on rankat ajat takana, kuten muillakin heikkojen talousvuosien jälkeen. Kaikilla on ollut rankkaa, joten fiilinki ei varmaankaan ole paras mahdollinen näitten vuosien jälkeen. Uskon kuitenkin, että kaikki paranee, kun meillä on paljon tekemistä. Myös yhdessä tekeminen ja toimintojen keskittäminen Pöyry-taloon parantaa yhteishenkeä.”

Mitä uutta Pöyryllä on tarjolla paperi- ja selluteollisuudelle?

”Haemme jatkuvasti kestävän kehityksen ratkaisuja. Olemme juuri julkistaneet Green Mill Index –työkalun sellu- ja peperitehtaiden ympäristökestävyyden arviointiin. Analyysin tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnissa, vertailutiedon keräämisessä, due diligence -työkaluna tai keinona tehostaa tehtaan toimintaa. Kyseinen työkalu on herättänyt asiakaskunnassamme suurta kiinnostusta.

– Leif Lindberg –

 

 

Uusimmat