Pöyry keskitti resurssejaan

”Pöyry on aivan eri yhtiö, kuin viisi vuotta sitten”, sanoo johtaja Nicholas Oksanen esitellessään johtamansa Teollisuus-liiketoimintaryhmän uutta tapaa toimia asiakasympäristössä.

”Aiemmin tarjontamme oli hajautettuna eri organisaatioiden alle, emmekä ehkä ole pystyneet palvelemaan asiakasta aivan optimaalisella tavalla. Uudella toimintamallilla varmistamme asiakkaan yhtenäisen palvelun investointi-ideasta käyvään tehtaaseen huomioiden koko elinkaaren.”

Toimitusjohtaja Martin á Portan mukaan muutoksien halutaan parantavan asiakkaiden kokemusta Pöyryn palveluista tuomalla projektien toteutusosaamisen yhteen suuremman ja vahvemman Teollisuus-liiketoimintaryhmän alle.

Oksanen korostaa, että asiantuntijoiden yhteen tuominen lisää projektien laatua sekä varmistaa sen, että Pöyryn asiakkaiden käytössä on tuoreimpiin teknologisiin innovaatioihin pohjautuva palvelu ja osaaminen.

”Nyt kun palvelut ovat saman organisaation alla, pystymme paremmin ottamaan huomioon asiakkaan kokonaistarpeen alusta loppuun. Oman lisänsä tähän uudistukseen tuo, että organisaatiomme toimii nyt sisäisesti yhdensuuntaisesti asiakkuuksia hoidettaessa.”

Uusi tapa toimia

Uutta toimintamallia tukee myös Pöyryn vastikään esittelemä Pöyry Smart Site -palvelukonsepti, jonka avainajatus on, miten prosesseja, tuotantolaitoksia ja tehdaskokonaisuuksia voidaan suunnitella minimoimaan energia- ja raaka-aineresurssien käyttöä ja lisäämään tehokkuutta digitalisuutta hyödyntämällä kohti itsenäisesti toimivia ohjausjärjestelmiä.

Tavoitteiden saavuttamisen keskeisiä osa-alueita ovat älykkään tiedon kerääminen sekä sen integrointi ja analysointi, raaka-aineiden ja käyttöhyödykkeiden optimaalinen käyttö sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden hyödyntäminen.

”Smart-konsepteja on monenlaisia, mutta me olemme ottaneet lähtökohdaksi koko tehdasalueen. Pöyry Smart Site kattaa koko tehdasalueen kaikkine toimintoineen ja prosesseineen sekä määrittelee toiminnot niin, että kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman älykäs”, sanoo palvelukonseptia kehittävä Marika Hahtala.

Pöyryn mukaan keskeinen osa uutta konseptia on tiedon käsittely ja hallinta sekä sen hyödyntäminen lopputulokseen. Konseptia voidaan käyttää sekä uusiin tuotantolaitoksiin että toiminnassa oleviin laitoksiin.

”Smart Site on rakennettu niin, että mukana ovat kaikki tehtaan toiminnot. Selvitämme, mitä tietoa kerätään analysoitavaksi ja mitkä ovat tiedon vaikuttamisalueet. Turvallisuus on laaja osa-alue, samoin raaka-aineet, valmistaminen ja tuotevirrat sekä infra ja rakennukset. Korkea automaatiotaso on ilmeisen tärkeää. Kaikki älykkyys pyritään keräämään yhteen, jotta esimerkiksi tuotanto, energian käyttö, logistiikka ja kunnossapito pystyttäisiin hoitamaan tiedon hallinnan kautta.”

Palvelukonseptin avulla on koottu yhteen koko Pöyryn tarjoama, jolla halutaan tuottaa säästöjä ja tehokkuutta asiakkaan liiketoimintaan koordinoidusti.

Uudella toimintamallillaan Pöyry haluaa lujittaa asiakaslähtöisyyttään vahvistamalla ja yhtenäistämällä teollisuussektorin asiakkaita koskevaa palvelutarjoamaa sekä työskentelytapoja.

”Teollisuus-liiketoimintaryhmämme vie uutta konseptia eteenpäin kokonaisvaltaisena Smart Site -palveluna koko Pöyryn organisaation voimin infra ja energia mukaan lukien”, Nicholas Oksanen kuvailee.

Konseptia viedään myös muille osa-alueille. Kohteina voivat olla vaikka kaupungit, yksittäiset energialaitokset tai vesilaitokset.

”Vanha palvelutarjoama säilyy, mutta Pöyry Smart Site tuo lisäulottuvuutta kokonaishallinnan konseptina ja digitaalisuuden lisäämisenä”, Oksanen lupaa.

Globaalia osaamista vahvistetaan

Pöyry vahvistaa globaalia osaamistaan paperi- ja selluteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja biojalostuksessa sekä kaivos- ja metalliteollisuudessa teollisuutta paikallisesti palvelevassa organisaatiossa kauttaaltaan.

Yhtiö laajentaa globaalia projektintoteutusmalliaan projektinhallinnassa, turvallisuuspalveluissa, suunnittelussa sekä rakennus- ja asennusvalvonnassa tuomalla yhteen teollisuutta palvelevat suunnittelutoiminnot Suomessa, Brasiliassa, Venäjällä, Saksassa, Puolassa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Teollisuus-liiketoimintaryhmää johtaa Nicholas Oksanen ja sen operatiiviseksi johtajaksi (projektien toteutus) on nimitetty Kai Vikman.

Muutoksen myötä Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmän henkilöstön määrä kasvaa 500:sta 1600:aan.

Teksti ja kuva Leif Lindberg

Uusimmat