Venttiilitarjonnan portfolio taipuu bioprosesseihin

Metson venttiililiiketoiminta, tuleva Neles, haluaa antaa oman vastauksensa uudistuvan biomaailman tarpeisiin tuomalla esille bioprosesseihin soveltuvat tuotteensa. Kampanja on juuri alkanut.

”Haluamme kertoa vahvasta asemastamme sellu- ja paperiteollisuudessa. Lähtökohtamme on, että sellu- ja paperiteollisuus on tietynlaisessa muutoksessa. Biojalostustrendi muuttaa alaa, jonka myötä syntyy uusia tuotteita ja toimijoita. Laajan prosessiteollisuustaustamme ansiosta meillä on biojalostus- ja biotuotantolaitoksiin valmiita virtauksensäätöratkaisuja ja asiantuntijapalveluja ja kehitämme luonnollisesti myös uusia rinnalle”, kertoo johtaja Ville Kähkönen Metso Flow Control -liiketoimintayksiköstä.

”Uskomme perinteisten tuotteittemme avaavan ovia uusille ratkaisuille. Automaatio ja säädettävyys sekä koko laitekantaan liittyvä tiedonvaihto ovat merkittävässä asemassa. Hyvä prosessiohjaus on kaiken perusta. Jos säätöventtiili ei toimi, niin prosessin säätökyvykkyys ei ole paikallaan. Kun oikea tuote on oikeassa paikassa, asiakas saa enemmän vähemmällä.”

Bioprosesseihin haetaan uusia ratkaisuja myös venttiiliratkaisujen osalta, koska sivuvirtojen virtauksensäädön hallinta voi olla haasteellisempaa esimerkiksi korroosionkestävyyden näkökulmasta. Metso haluaa elää megatrendeissä mukana ja asemoi tuotteensa sen mukaisesti. Kun virtauskapasiteetit ja laitosten koot kasvavat ja virtaavien aineiden koostumus monipuolistuu, tuotekehityksen on pysyttävä muutoksessa mukana.

Digitalisaation myötä myös projektien toteutukset nopeutuvat. Tätä asiakkaat myös haluavat ja siksi tieto Metson ja asiakkaan välillä siirtyy ja päivittyy digitaalisesti.

Yhtiön mukaan asennettujen venttiilien tietokannan hallinta asiakasympäristössä on digitalisaation toinen puoli. Auditoimalla laitekantaa ja arvioimalla niihin liittyvät tarpeet Metso pystyy optimoimaan asiakkaan venttiililaitekannan ja vähentämään nimikkeistöä. Kun säätöluuppeja optimoidaan, saadaan prosessi tehokkaammaksi ja hävikkiä vähennettyä merkittävästi. Myös huolto helpottuu.

”Olemme olleet tekemisissä sellu- ja paperiteollisuuden sekä biotuoteteollisuuden kanssa jo pitkään. Sivuvirroissa käytetään paljon samoja tuotteita, joita perinteisiinkin sellu- ja paperiprosesseihin on mennyt. On vain niin, että esimerkiksi korroosio ja eroosio eivät perinteisissä prosesseissa ole välttämättä tulleet keskiöön. Siksi olemme kehittäneet esimerkiksi MMC- eli Metal Matrix Composite -materiaalin näihin haastaviin kohteisiin, joissa perinteisesti käytetyt materiaalit eivät välttämättä kestä”, Ville Kähkönen sanoo.

Metson mukaan ratkaisu on uusi. Se yhdistää metallimatriisissa metallin sitkeyttä ja muiden komponenttien eroosion- ja korroosionkestävyyttä nostaen käytettävyyden uudelle tasolle. Materiaali on räätälöitävissä kemiallista koostumusta myöten. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että tällä materiaalilla räätälöidään vain yksi osakokonaisuus. Kähkösen mukaan kilpailijoilla ei ole vastaavaa tarjottavana.

Metso tuo uusia ominaisuuksia paperin, kartongin ja sellun valmistukseen tarkoitettuihin Neles RE -segmenttiventtiileihin niin säätö- kuin sulkukäyttöön. Tarjonnasta löytyvät myös Neles G -sarjan istukkaventtiilit lähinnä energian tuotantoon, Neles M -sarjan palloventtiilit kooltaan ylöspäin laajennettuna tarjontana sekä Neles NDX -asennoittimet säätö­kyvykkyyden nostamiseen kaikissa venttiileissä.

”Räätälöimme portfoliomme tuotteita tarpeen mukaan. Meillä on virtauksensäädön osaamista monilta prosessiteollisuuden aloilta kuten vaikka öljy- ja kaasuteollisuudesta, petrokemiasta, kaasuteollisuudesta ja kaivosteollisuudesta. Tunnemme nämä prosessit ja niiden venttiiliratkaisujen vaatimukset laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti”, Kähkönen toteaa.

Teksti Leif Lindberg

Uusimmat