Olli Simanainen

Olli Simanainen vuoden metsäasiantuntijaksi

Simanainen on toiminut aktiivisesti myös lukuisissa luottamustoimissa, muun muassa MEOL Metsäalan Opiskelijat ry:n puheenjohtajana (2004–2007), METO – Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtajana (v. 2018–2021) sekä Stora Enso Metsän Itä-Suomen toimipaikkajaoston puheenjohtajana.

Simanainen on koulusta valmistumisensa jälkeen edennyt urallaan nopeasti. Hän aloitti puunostajana, toimi ostotiimin vetäjänä, markkinointiasiantuntijana, kehitti tietojärjestelmiä, oli sovelluksen tuotepäällikkönä ja vastasi ylläpidosta sekä toimi IT:ssä Team Leadina osto- ja asiakkuuspuolella.

Lisätietoa Metsäalan Asiantuntijat ry:n verkkosivuilta.


METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 127-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Uusimmat