Kaksi mieshenkilöä kävelee kuusimetsässä.
Finsilva suojelee metsien monimuotoisuudelle tärkeitä luontokohteita. Pohjois-Savon Kaaville perustettiin syksyllä 2022 uusi METSO-luonnonsuojelualue. (Kuva: Antti Hiltunen / Finsilva)

Metsien monimuotoisuuden kehittymistä aletaan seurata uudella tavalla  

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuvan Finsilva Oyj:n tavoitteena on luontopositiivinen metsätalous 2030. Tavoitteen tukemiseksi Finsilva on laatinut monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelman. Ohjelman vaikutuksia seurataan uudenlaisella skenaariotarkastelulla, joka antaa kattavaa tietoa metsien monimuotoisuuden kehittymisestä.

Finsilva hyödyntää monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmansa kehittämisessä ja seurannassa skenaariotarkastelua. Tarkastelun tavoitteena on ymmärtää, miten esimerkiksi metsien ennallistaminen, suojelualueiden perustaminen ja aktiivisen luonnonhoidon määrän lisääminen vaikuttavat metsien monimuotoisuuden kehitykseen. Skenaariotarkastelu perustuu mallinnuksille, joissa käytetään Finsilvan koko noin 130 000 hehtaarin metsäalaa. Datamassa on mittakaavaltaan poikkeuksellinen.

– Vastaavaa tarkastelua ei ole tietääkseni aiemmin tehty näin laajalla todellisella metsävaratiedolla. Simulaatioista näemme, miten metsiemme monimuotoisuus kehittyy vuosikymmenten aikajänteellä, kun noudatamme ohjelmassa linjattuja toimenpiteitä. Se auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, kun pystymme kehittämään toimintaamme ennakoivasti, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen sanoo.

Skenaariotarkastelussa käytettävässä metsävaratiedossa huomioidaan muun muassa metsien puusto, maaperä, monimuotoisuus, hakkuut sekä metsänhoito- ja luonnonhoitotyöt. Finsilva toteuttaa skenaariotarkastelun syksyllä 2023.

Lisää monimuotoisuutta ja hiilinieluja

Finsilva sitoutuu monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmallaan metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen. Ohjelman avulla Finsilva myös lisää hiilinieluja ja -varastoja.

– Finsilvan metsänhoitostrategian ja metsiemme käsittelyennusteiden mukaan puustomme ja metsämaamme hiilinielut vahvistuvat ja hiilivarastot kasvavat seuraavan 50 vuoden aikana. Ohjelmamme auttaa myös Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä, Hakkarainen kertoo.

Finsilva esittelee monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmassaan konkreettisia keinoja, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja vastaavat ilmastonmuutoshaasteeseen. Keinoja ovat muun muassa säästöpuiden jättäminen, tekopökkelöiden tekeminen, monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden suojeleminen ja riittävien suojavyöhykkeiden perustaminen vesistöjen läheisyyteen. Finsilva seuraa ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista omavalvonnalla, minkä lisäksi seurantaa tekee ulkopuolinen arvioija.

Tutustu tarkemmin Finsilvan toimintaan.

Uusimmat