Pakkausten uudelleenkäyttö kierrätyksen rinnalle

VTT koordinoi Business Finlandin rahoittamaa 4everPack-hanketta, jossa tehdään uraauurtavaa tutkimusta pakkausten uudelleenkäytöstä.

Uudelleenkäytettäviä pakkauksia tutkivaa 4everPack-hanketta lähdettiin suunnittelemaan yli kolme vuotta sitten, varsinaista hanketta on takana nyt puolitoista vuotta ja hankkeen loppu alkaa häämöttää. Julkista tutkimusta uudelleenkäytöstä on tehty toistaiseksi hyvin vähän ja hanke on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen.

– Uudelleenkäyttö on tärkeä vaihtoehto pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jussi Lahtinen VTT:ltä. – Koimme, että tutkimusta uudelleenkäyttöön liittyen täytyy lähteä tekemään, sillä vastaavaa tutkimusta ei vaikuttanut olevan käynnissä missään.

– Pakkausten uudelleenkäyttö ei sinänsä ole mikään uusi juttu, mutta viime vuosikymmeninä se on kuitenkin jäänyt pienemmälle huomiolle, kun pakkaamisessa on siirrytty suoraviivai­sempaan kertakäyttöön. Viime vuosina pakkausten kierrätettävyyteen ja kierrätysteknologioihin on panostettu näkyvämmin, mutta nyt uudelleenkäyttö on kuitenkin tekemässä paluuta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Suomi on edelläkävijä ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien kehittämisessä ja toivottavasti tulevaisuudessa myös ympäristöystävällisten uudelleenkäyttöön liittyvien liiketoimintamallien, teknologioiden ja materiaalien kehittämisessä. Suomessa tehdään toivottavasti alan johtavaa tutkimusta myös tulevaisuudessa, jotta varmistutaan kilpailukyvystä tällä kasvavalla markkinalla.

Lahtinen haluaa välttää näiden kahden toiminnan, uudelleenkäytön ja kierrätyksen vastakkainasettelua. Sekä kierrätettävien materiaalien, kierrätykseen liittyvien teknologioiden ja järjestelmien kehittämisessä että uudelleenkäytössä ja siihen liittyvissä toiminnoissa tulee olla yhteisenä tavoitteena ympäristövaikutusten minimointi.

– On absurdia ajatella, että ihan lähivuosina tai edes lähivuosikymmeninä globaaleissa arvoketjuissa kaikki pakkaukset perustuisivat uudelleenkäyttöön. On kuitenkin hyvin mahdollista, että paikallisissa arvoketjuissa uudelleenkäyttö tulee syrjäyttämään kertakäyttöisiä ratkaisuja. Joka tapauksessa myös kierrätettävillä ratkaisuilla tulee varmasti olemaan paikkansa, ja on toki myös tärkeää, että uudelleenkäytettävät pakkaukset ovat kierrätettäviä käyttöikänsä lopulla.

Hanke on jaettu erilaisiin työpaketteihin. Yhdessä niistä muun muassa kartoitetaan uudelleenkäytössä toimivia materiaaleja. Uudelleenkäytössä materiaalin hinta ei ole kovinkaan ratkaisevassa asemassa ja siten uudelleenkäyttö voi mahdollistaa hyvin uudentyyppisten materiaalien käytön. Lahtinen toivookin myös metsäteollisuuden lähtevän kehittämään uudelleenkäytössä toimivia, lisäarvoa tuottavia ja biopohjaisia materiaaleja.

– Puusta pitäisi saada aikaiseksi enemmän arvoa, jotta kasvua ei saataisi vain hakkuumääriä kasvattamalla. Metsästäkin on saatavissa uudelleenkäyttöön sopivaa biopohjaista materiaalia, kyllähän puisia pakkauksia ja astioita on jo nyt käytössä. Innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja varmasti löytyy.

4everPack

VTT:n ja Vaasan yliopiston, käynnistämässä Business Finlandin rahoitta-massa 4everPack-tutkimushankkeessa syvennytään kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön pakkaamisen ympäristö-vaikutusten vähentämisen näkökulmasta. Hankkeessa on mukana laaja joukko yrityksiä ja organi-saatioita, jotka ovat kiinnostuneita ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan uudelleenkäytettävien pakkausten ratkaisuja: Berner, Borealis, Brightplus, Helsinki, HUS, Kamupak, Kesko Kiilto, Kotipizza, Metsä Board, Nordic ID, SOK, Tomra sekä UpCode.

Uusimmat