Neutroneilla markkinoille

Neutrongate Oy:n ala ei ole mitään rakettitiedettä. Se on ydinfysiikkaa. Nyt yhtiön neutronigeneraattorille pitäisi saada ensimmäinen asiakas.

Omaan tuotekehitykseen pohjaavaa, neutronisäteilyä aineen rakenteen tutkimuksessa hyödyntävää W-MOD- (Wood Moisture and Density) mittauslaitteistoa pilotoitiin syksyllä 2020 Kotkamills Oy:n tehtaalla, sahanpurua kuljettavalla linjalla.

Neutrongaten toimitusjohtaja Hannes Vainionpää kertoo, että yhtiö panosti neutronigeneraattorin ensimmäisessä kaupallisessa sovelluksessa metsäteollisuuteen siksi, että paljon puuainesta tarvitsevassa tuotannossa online-mittauksella saatava tarkka tieto sellukattilaan menevän puuaineksen kosteudesta voi tehostaa tehtaan kilpailukykyä. Neutrongatella on sellupuolella pyrkimys päästä jonkin teknologiaintegraattorin mukana laitetoimittajaksi.

Pilottihankkeessa oli haasteensa ja toteutus venyi kevääseen 2021. Testauksissa selvisi, ettei Kotkamills pysty prosessisäädöissään hyödyntämään mittaustuloksia. Ei ainakaan ilman suuria lisäinvestointeja.

Kotkamillsin terminaali-insinööri Jarmo Reinikkalan mukaan hidastetta toi talven rankka sää yhdistettynä teolliseen ympäristöön.

”W-MOD suoriutui silti alun vaikeuksien jälkeen mittauksista hyvin.”

Suurimpana haasteena hyödynnettävyydelle Reinikkala piti laitteiston sijoituspaikkaa.

”Säteilysuojausta tarvitseva mittauslaitteisto ei ole niin vaan sijoitettavissa jo valmiiseen tehdasympäristöön. V-MOD piti liittää raaka-ainekuljetuksen alkuun, kuljettimia on ennen sellukattilaa noin 0,5 km. Tarkoistakaan kosteusmittauksista ei saa sellun keittoprosessia ohjaavaa säätötietoa niin kaukaa.”

Hän korostaa silti yhteistyön sujuvuutta.

”Ratkoimme yhdessä eteen tulevia haasteita. Pilottihanke auttoi varmastikin tuotekehittelyä, heillähän on useampiakin toimialoja suunnitelmissaan. Startup-yrityksiä pitää muutenkin pyrkiä auttamaan aina kun mahdollista. On hienoa, että sellaisia löytyy.”

Hannes Vainionpää vakuuttaa pilotin kannattaneen. Hanke osoitti, että se mikä toimii hyvin laboratoriossa fyysikon ohjaamana, toimi etenkin alkuun varsin huonosti tehtaalle sahanpurua kuljettavalla linjalla.

”Ulkolämpö oli jopa -30°C ja generaattorin sijoituspaikka pölyinen, kostea ja tärisevä. Saimme korvaamatonta oppia olosuhteista ja teollisessa ympäristössä toimimisesta. Teknologia ja tuotteistaminen hyppäsi ison loikan eteenpäin.”

Toinen plussa tuli uskottavuuden kasvusta.

”Myös uskottavuutemme partnereiden ja prospektien silmissä parani. Emme ole enää vain laboratoriossa puuhaileva ydinfysiikan yritys, vaan teknologiaamme on testattu haastavassa ympäristössä.”

Uusia sovellusalueita haetaan Neutrongate on kehittänyt tuotettaan pienen toimijan pienin resurssein. Rahaa yritystoimintaan on saatu lähinnä konsultoinneista sekä viime aikoina myös näyteanalyysipalvelusta, joka tuo säännöllistä kassavirtaa.

Yhtiö sai vuoden 2018 alussa rahoitusta enkelisijoittajilta ja tuotekehityslainaa Business Finlandilta. Kehitystyö sai vauhtia, ja yrityksen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa.

Uusia sovellusalueita haetaan muun muassa terästeollisuudesta ja energiateollisuudesta. Yhtiö on kartoittanut yhdessä energiateollisuuden kanssa hyötysuhteeltaan parhaita sovelluksia tiettyjen alkuainepitoisuuksien mittaamiseksi polttotuhkasta ja valituista kierrätysmateriaaleista.

Vainionpään mukaan läpivalaisevan, reaaliaikaisen alkuaineanalyysin tarve on monilla teollisuudenaloilla suuri.

”Teknologiamme on maailman kärkeä, mutta emme voi niukkojen resurssien vuoksi kehittää samanaikaisesti sovelluksia moniin kovin erilaisiin tarpeisiin.
Suomessa meillä on jo yhteistyötä Valmetin kanssa sellupuolella ja Fortumin kanssa energiapuolella. Kysyntää on, kunhan saamme hiottua tuotteemme kaupalliseen kuntoon.”

 

Neutrongate Oy

  • perustettu vuonna 2014
  • toiminta ja tuotanto Riihimäellä
  • perustaja Hannes Vainionpää on fyysikko ja yhtiön neutronigeneraattorin kehittäjä.
  • kaksi vakituista työntekijää ja seitsemän yhtiölle työskentelevää konsulttia.

 

 

Uusimmat